SGO
Bán 55.225
Chênh lệch Chênh lệch0.250
Mua 55.475

Giao dịch Compagnie De Saint Gobain - biểu đồ giá SGO

Bán 55.225
Chênh lệch Chênh lệch0.250
Mua 55.475
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 54.075 1.125 2.12% 52.950 54.165 52.780
May 25, 2022 53.000 0.600 1.15% 52.400 53.070 51.950
May 24, 2022 52.130 -0.380 -0.72% 52.510 52.810 51.880
May 23, 2022 52.790 -0.160 -0.30% 52.950 53.200 52.260
May 20, 2022 52.020 -0.880 -1.66% 52.900 53.710 51.970
May 19, 2022 52.200 -0.530 -1.01% 52.730 52.840 51.460
May 18, 2022 53.470 -0.595 -1.10% 54.065 54.195 52.810
May 17, 2022 53.915 0.305 0.57% 53.610 54.465 53.130
May 16, 2022 53.030 -0.430 -0.80% 53.460 53.640 52.570
May 13, 2022 53.590 0.750 1.42% 52.840 53.720 52.670
May 12, 2022 52.190 0.370 0.71% 51.820 52.430 50.865
May 11, 2022 52.680 -0.110 -0.21% 52.790 52.990 51.890
May 10, 2022 51.900 -0.730 -1.39% 52.630 53.550 51.770
May 9, 2022 51.860 -1.250 -2.35% 53.110 53.570 51.830
May 6, 2022 53.380 -0.385 -0.72% 53.765 54.020 52.760
May 5, 2022 54.115 -2.175 -3.86% 56.290 56.460 53.985
May 4, 2022 54.745 -0.670 -1.21% 55.415 55.615 54.495
May 3, 2022 55.125 -0.870 -1.55% 55.995 56.780 54.745
May 2, 2022 55.505 -0.170 -0.31% 55.675 56.125 51.750
Apr 29, 2022 56.085 -1.205 -2.10% 57.290 57.950 55.545