STZ
Bán 243.35
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 244.19

Giao dịch Constellation Brands - biểu đồ giá STZ

Bán 243.35
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 244.19
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STZ lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 243.35 -1.89 -0.77% 245.24 248.05 243.07
Jun 28, 2022 245.22 -2.71 -1.09% 247.93 251.61 244.32
Jun 27, 2022 247.08 2.20 0.90% 244.88 248.01 243.27
Jun 24, 2022 245.06 5.23 2.18% 239.83 245.39 239.29
Jun 23, 2022 239.09 2.18 0.92% 236.91 239.88 236.91
Jun 22, 2022 236.87 3.05 1.30% 233.82 238.19 232.74
Jun 21, 2022 234.65 5.47 2.39% 229.18 236.97 227.69
Jun 17, 2022 227.35 3.17 1.41% 224.18 228.38 223.74
Jun 16, 2022 225.49 -1.72 -0.76% 227.21 227.21 223.61
Jun 15, 2022 230.24 -2.50 -1.07% 232.74 233.81 227.38
Jun 14, 2022 231.08 0.76 0.33% 230.32 234.06 229.57
Jun 13, 2022 229.36 -5.37 -2.29% 234.73 235.41 229.22
Jun 10, 2022 238.70 2.91 1.23% 235.79 240.38 235.79
Jun 9, 2022 241.23 -2.49 -1.02% 243.72 247.17 241.13
Jun 8, 2022 245.01 0.49 0.20% 244.52 246.43 243.72
Jun 7, 2022 245.75 2.51 1.03% 243.24 246.57 242.64
Jun 6, 2022 245.49 1.92 0.79% 243.57 246.85 243.08
Jun 3, 2022 242.84 -0.57 -0.23% 243.41 244.70 242.08
Jun 2, 2022 245.37 1.51 0.62% 243.86 245.48 239.73
Jun 1, 2022 243.71 -1.69 -0.69% 245.40 245.57 239.38