COO
Bán 317.14
Chênh lệch Chênh lệch0.93
Mua 318.07

Giao dịch Cooper - biểu đồ giá COO

Bán 317.14
Chênh lệch Chênh lệch0.93
Mua 318.07
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 317.14 5.46 1.75% 311.68 317.71 310.64
Jun 28, 2022 313.71 -7.32 -2.28% 321.03 324.49 313.12
Jun 27, 2022 321.77 -0.49 -0.15% 322.26 324.35 318.07
Jun 24, 2022 323.24 14.83 4.81% 308.41 323.53 308.41
Jun 23, 2022 307.46 6.83 2.27% 300.63 307.96 300.62
Jun 22, 2022 300.80 2.94 0.99% 297.86 305.11 296.80
Jun 21, 2022 303.55 -3.87 -1.26% 307.42 307.95 301.71
Jun 17, 2022 304.67 -0.38 -0.12% 305.05 312.15 304.67
Jun 16, 2022 304.78 2.07 0.68% 302.71 306.45 297.10
Jun 15, 2022 314.79 -1.09 -0.35% 315.88 321.52 311.20
Jun 14, 2022 314.66 -2.60 -0.82% 317.26 319.04 313.25
Jun 13, 2022 319.81 -0.92 -0.29% 320.73 325.94 318.53
Jun 10, 2022 332.12 3.00 0.91% 329.12 335.03 327.85
Jun 9, 2022 336.58 -3.40 -1.00% 339.98 342.83 336.57
Jun 8, 2022 343.56 -0.09 -0.03% 343.65 347.08 342.84
Jun 7, 2022 347.15 8.98 2.66% 338.17 348.15 338.17
Jun 6, 2022 344.07 1.04 0.30% 343.03 347.91 342.83
Jun 3, 2022 341.82 -4.99 -1.44% 346.81 352.22 340.91
Jun 2, 2022 351.50 9.74 2.85% 341.76 352.55 338.37
Jun 1, 2022 342.69 -5.65 -1.62% 348.34 352.90 339.29