Copper
Bán 4.3055
Chênh lệch Chênh lệch0.0030
Mua 4.3085

Giao dịch Copper Spot - biểu đồ giá Copper

Bán 4.3055
Chênh lệch Chênh lệch0.0030
Mua 4.3085
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Copper lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 4.2985 0.0265 0.62% 4.2720 4.3040 4.2570
May 26, 2022 4.2715 0.0015 0.04% 4.2700 4.2810 4.2075
May 25, 2022 4.2700 -0.0445 -1.03% 4.3145 4.3165 4.2250
May 24, 2022 4.3145 -0.0125 -0.29% 4.3270 4.3405 4.2595
May 23, 2022 4.3265 0.0155 0.36% 4.3110 4.3535 4.2725
May 22, 2022 4.3095 0.0080 0.19% 4.3015 4.3185 4.3000
May 20, 2022 4.3025 0.0285 0.67% 4.2740 4.3255 4.2495
May 19, 2022 4.2740 0.1255 3.03% 4.1485 4.2950 4.1450
May 18, 2022 4.1470 -0.0875 -2.07% 4.2345 4.2455 4.1360
May 17, 2022 4.2345 0.0195 0.46% 4.2150 4.2815 4.2055
May 16, 2022 4.2120 0.0185 0.44% 4.1935 4.2185 4.1330
May 13, 2022 4.1655 0.0585 1.42% 4.1070 4.1830 4.0560
May 12, 2022 4.1070 -0.0995 -2.37% 4.2065 4.2220 4.0375
May 11, 2022 4.2060 0.0455 1.09% 4.1605 4.2490 4.1495
May 10, 2022 4.1610 -0.0360 -0.86% 4.1970 4.2575 4.1295
May 9, 2022 4.1970 -0.0235 -0.56% 4.2205 4.2370 4.1245
May 8, 2022 4.2205 -0.0200 -0.47% 4.2405 4.2440 4.2125
May 6, 2022 4.2465 -0.0445 -1.04% 4.2910 4.3180 4.2315
May 5, 2022 4.2905 -0.0835 -1.91% 4.3740 4.4370 4.2760
May 4, 2022 4.3745 0.0740 1.72% 4.3005 4.3825 4.2505