CLB
Bán 20.06
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 20.41

Giao dịch Core Laboratories - biểu đồ giá CLB

Bán 20.06
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 20.41
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CLB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 24, 2023 20.06 0.31 1.57% 19.75 20.63 19.47
Mar 23, 2023 20.19 -0.59 -2.84% 20.78 21.34 19.79
Mar 22, 2023 20.60 -0.01 -0.05% 20.61 21.47 20.51
Mar 21, 2023 21.07 -0.06 -0.28% 21.13 21.26 20.60
Mar 20, 2023 20.60 0.51 2.54% 20.09 21.13 20.09
Mar 17, 2023 19.91 0.30 1.53% 19.61 20.06 19.17
Mar 16, 2023 20.12 0.28 1.41% 19.84 20.51 19.42
Mar 15, 2023 20.11 -0.17 -0.84% 20.28 20.73 19.58
Mar 14, 2023 21.31 -0.18 -0.84% 21.49 22.08 20.72
Mar 13, 2023 21.17 -0.68 -3.11% 21.85 22.58 21.04
Mar 10, 2023 22.98 -0.15 -0.65% 23.13 23.95 22.73
Mar 9, 2023 23.82 -0.61 -2.50% 24.43 24.78 23.61
Mar 8, 2023 24.50 0.00 0.00% 24.50 25.26 24.00
Mar 7, 2023 24.92 -0.14 -0.56% 25.06 25.25 24.49
Mar 6, 2023 25.44 -0.57 -2.19% 26.01 26.18 25.04
Mar 3, 2023 26.44 1.36 5.42% 25.08 26.50 24.68
Mar 2, 2023 25.32 -0.10 -0.39% 25.42 26.24 24.78
Mar 1, 2023 25.72 1.88 7.89% 23.84 25.98 23.78
Feb 28, 2023 23.79 -0.04 -0.17% 23.83 24.11 23.51
Feb 27, 2023 23.90 0.31 1.31% 23.59 24.37 23.20