CUSN
Bán 0.16950
Chênh lệch Chênh lệch0.00600
Mua 0.17550

Giao dịch Cornish Metals Inc. - biểu đồ giá CUSN

Bán 0.16950
Chênh lệch Chênh lệch0.00600
Mua 0.17550
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CUSN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.16950 0.00000 0.00% 0.16950 0.16950 0.16950
Sep 29, 2022 0.16950 -0.01200 -6.61% 0.18150 0.18150 0.16950
Sep 28, 2022 0.18145 0.00000 0.00% 0.18145 0.18150 0.18145
Sep 27, 2022 0.18150 -0.00295 -1.60% 0.18445 0.18445 0.18145
Sep 26, 2022 0.18445 0.00000 0.00% 0.18445 0.18445 0.18445
Sep 23, 2022 0.18445 0.00000 0.00% 0.18445 0.18445 0.18445
Sep 22, 2022 0.18445 0.00000 0.00% 0.18445 0.18445 0.18145
Sep 21, 2022 0.18445 0.00000 0.00% 0.18445 0.18445 0.18145
Sep 20, 2022 0.18645 -0.00300 -1.58% 0.18945 0.18945 0.18645
Sep 16, 2022 0.18945 -0.00500 -2.57% 0.19445 0.19445 0.18945
Sep 15, 2022 0.19445 0.00000 0.00% 0.19445 0.19445 0.19445
Sep 13, 2022 0.19445 0.00000 0.00% 0.19445 0.19445 0.19445
Sep 12, 2022 0.19445 0.00000 0.00% 0.19445 0.19445 0.19445
Sep 9, 2022 0.19445 0.00000 0.00% 0.19445 0.19445 0.19445
Sep 8, 2022 0.19945 -0.00490 -2.40% 0.20435 0.20440 0.19940
Sep 7, 2022 0.20435 0.00990 5.09% 0.19445 0.20440 0.19445
Sep 6, 2022 0.19445 0.00000 0.00% 0.19445 0.19445 0.19445
Sep 2, 2022 0.19940 0.00000 0.00% 0.19940 0.19945 0.19445
Sep 1, 2022 0.19940 -0.00005 -0.03% 0.19945 0.19945 0.19940
Aug 31, 2022 0.19945 0.00005 0.03% 0.19940 0.19945 0.19940