COST
Bán 531.48
Chênh lệch Chênh lệch0.50
Mua 531.98

Giao dịch Costco Wholesale Corporation - biểu đồ giá COST

Bán 531.48
Chênh lệch Chênh lệch0.50
Mua 531.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COST lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 26, 2022 531.48 -17.91 -3.26% 549.39 552.22 531.43
Aug 25, 2022 550.37 7.27 1.34% 543.10 550.61 539.07
Aug 24, 2022 542.84 1.12 0.21% 541.72 544.97 538.82
Aug 23, 2022 541.63 -3.66 -0.67% 545.29 545.31 536.41
Aug 22, 2022 545.21 -6.55 -1.19% 551.76 551.89 543.93
Aug 19, 2022 554.27 -3.49 -0.63% 557.76 558.08 552.90
Aug 18, 2022 560.67 1.94 0.35% 558.73 564.21 556.15
Aug 17, 2022 556.06 6.58 1.20% 549.48 559.00 548.77
Aug 16, 2022 552.76 1.71 0.31% 551.05 559.69 548.43
Aug 15, 2022 545.52 8.50 1.58% 537.02 546.73 535.12
Aug 12, 2022 536.89 1.61 0.30% 535.28 538.12 533.30
Aug 11, 2022 531.96 -10.38 -1.91% 542.34 542.75 531.60
Aug 10, 2022 539.34 -4.19 -0.77% 543.53 549.55 536.98
Aug 9, 2022 535.47 -6.43 -1.19% 541.90 544.35 533.63
Aug 8, 2022 541.65 -0.77 -0.14% 542.42 547.12 538.40
Aug 5, 2022 540.34 3.38 0.63% 536.96 541.26 532.98
Aug 4, 2022 543.02 -3.14 -0.57% 546.16 546.62 540.49
Aug 3, 2022 546.64 1.80 0.33% 544.84 548.31 541.77
Aug 2, 2022 543.15 -1.61 -0.30% 544.76 550.73 540.32
Aug 1, 2022 546.42 5.36 0.99% 541.06 552.37 541.06