COST
Bán 470.47
Chênh lệch Chênh lệch0.51
Mua 470.98

Giao dịch Costco Wholesale Corporation - biểu đồ giá COST

Bán 470.47
Chênh lệch Chênh lệch0.51
Mua 470.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COST lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 470.45 14.49 3.18% 455.96 474.41 454.91
May 26, 2022 464.25 16.65 3.72% 447.60 467.80 447.26
May 25, 2022 440.00 3.94 0.90% 436.06 443.03 430.47
May 24, 2022 437.42 13.27 3.13% 424.15 438.48 423.96
May 23, 2022 428.96 8.50 2.02% 420.46 429.75 416.39
May 20, 2022 416.23 -10.86 -2.54% 427.09 427.72 406.23
May 19, 2022 422.74 -7.11 -1.65% 429.85 429.85 418.47
May 18, 2022 429.04 -30.33 -6.60% 459.37 462.84 424.34
May 17, 2022 490.15 0.35 0.07% 489.80 493.19 479.99
May 16, 2022 494.35 -1.58 -0.32% 495.93 497.09 489.17
May 13, 2022 496.97 4.61 0.94% 492.36 498.35 489.29
May 12, 2022 485.71 -0.18 -0.04% 485.89 496.94 479.42
May 11, 2022 488.89 -13.99 -2.78% 502.88 507.38 487.54
May 10, 2022 501.23 -6.53 -1.29% 507.76 510.14 495.33
May 9, 2022 498.65 3.71 0.75% 494.94 506.69 494.78
May 6, 2022 503.28 -10.33 -2.01% 513.61 515.85 498.57
May 5, 2022 517.08 -24.32 -4.49% 541.40 541.40 511.87
May 4, 2022 543.90 14.13 2.67% 529.77 545.76 522.58
May 3, 2022 527.71 -1.05 -0.20% 528.76 533.93 523.25
May 2, 2022 528.51 -3.25 -0.61% 531.76 538.93 517.95