COTI/BTC
Bán 0.00000477
Chênh lệch Chênh lệch0.00000019
Mua 0.00000496
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 0.00000500 0.00000006 1.21% 0.00000494 0.00000500 0.00000491
Aug 8, 2022 0.00000493 -0.00000013 -2.57% 0.00000506 0.00000512 0.00000490
Aug 7, 2022 0.00000507 0.00000002 0.40% 0.00000505 0.00000508 0.00000502
Aug 5, 2022 0.00000479 0.00000005 1.05% 0.00000474 0.00000481 0.00000470
Aug 4, 2022 0.00000474 -0.00000001 -0.21% 0.00000475 0.00000483 0.00000467
Aug 3, 2022 0.00000475 -0.00000009 -1.86% 0.00000484 0.00000496 0.00000470
Aug 2, 2022 0.00000484 -0.00000004 -0.82% 0.00000488 0.00000503 0.00000455
Aug 1, 2022 0.00000489 0.00000029 6.30% 0.00000460 0.00000497 0.00000458
Jul 31, 2022 0.00000459 -0.00000013 -2.75% 0.00000472 0.00000473 0.00000455
Jul 29, 2022 0.00000441 0.00000006 1.38% 0.00000435 0.00000454 0.00000433
Jul 28, 2022 0.00000435 -0.00000004 -0.91% 0.00000439 0.00000444 0.00000434
Jul 27, 2022 0.00000440 0.00000002 0.46% 0.00000438 0.00000442 0.00000428
Jul 26, 2022 0.00000437 0.00000010 2.34% 0.00000427 0.00000437 0.00000421
Jul 25, 2022 0.00000426 -0.00000032 -6.99% 0.00000458 0.00000461 0.00000425
Jul 24, 2022 0.00000459 0.00000001 0.22% 0.00000458 0.00000460 0.00000456
Jul 22, 2022 0.00000453 -0.00000001 -0.22% 0.00000454 0.00000465 0.00000449
Jul 21, 2022 0.00000454 0.00000011 2.48% 0.00000443 0.00000463 0.00000440
Jul 20, 2022 0.00000444 -0.00000021 -4.52% 0.00000465 0.00000486 0.00000441
Jul 19, 2022 0.00000466 -0.00000003 -0.64% 0.00000469 0.00000493 0.00000462
Jul 18, 2022 0.00000468 -0.00000016 -3.31% 0.00000484 0.00000494 0.00000464