COTI/USDT
Bán 0.12195
Chênh lệch Chênh lệch0.00541
Mua 0.12736
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.12102 0.00036 0.30% 0.12066 0.12191 0.11988
Aug 12, 2022 0.12068 0.00143 1.20% 0.11925 0.12134 0.11738
Aug 11, 2022 0.11915 0.00004 0.03% 0.11911 0.12213 0.11843
Aug 10, 2022 0.11911 0.00899 8.16% 0.11012 0.11912 0.10742
Aug 9, 2022 0.11022 -0.00698 -5.96% 0.11720 0.11936 0.10963
Aug 8, 2022 0.11719 0.00008 0.07% 0.11711 0.12108 0.11612
Aug 7, 2022 0.11721 0.00584 5.24% 0.11137 0.11882 0.10979
Aug 6, 2022 0.11146 0.00022 0.20% 0.11124 0.11371 0.11056
Aug 5, 2022 0.11125 0.00440 4.12% 0.10685 0.11145 0.10647
Aug 4, 2022 0.10686 -0.00147 -1.36% 0.10833 0.11130 0.10527
Aug 3, 2022 0.10813 -0.00309 -2.78% 0.11122 0.11387 0.10698
Aug 2, 2022 0.11112 -0.00234 -2.06% 0.11346 0.11612 0.10364
Aug 1, 2022 0.11346 0.00658 6.16% 0.10688 0.11499 0.10658
Jul 31, 2022 0.10697 -0.00037 -0.34% 0.10734 0.11345 0.10599
Jul 30, 2022 0.10734 0.00174 1.65% 0.10560 0.11438 0.10471
Jul 29, 2022 0.10570 0.00216 2.09% 0.10354 0.10915 0.10158
Jul 28, 2022 0.10354 0.00286 2.84% 0.10068 0.10668 0.09839
Jul 27, 2022 0.10067 0.00798 8.61% 0.09269 0.10067 0.09101
Jul 26, 2022 0.09259 0.00201 2.22% 0.09058 0.09269 0.08740
Jul 25, 2022 0.09049 -0.01289 -12.47% 0.10338 0.10418 0.09049