COTI/USD
Bán 0.12205
Chênh lệch Chênh lệch0.00520
Mua 0.12725
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.12122 0.00025 0.21% 0.12097 0.12210 0.12007
Aug 12, 2022 0.12087 0.00142 1.19% 0.11945 0.12152 0.11759
Aug 11, 2022 0.11936 0.00006 0.05% 0.11930 0.12230 0.11861
Aug 10, 2022 0.11930 0.00903 8.19% 0.11027 0.11930 0.10757
Aug 9, 2022 0.11036 -0.00708 -6.03% 0.11744 0.11950 0.10978
Aug 8, 2022 0.11734 0.00005 0.04% 0.11729 0.12122 0.11626
Aug 7, 2022 0.11739 0.00585 5.24% 0.11154 0.11901 0.10997
Aug 6, 2022 0.11164 0.00029 0.26% 0.11135 0.11390 0.11076
Aug 5, 2022 0.11145 0.00433 4.04% 0.10712 0.11164 0.10673
Aug 4, 2022 0.10712 -0.00138 -1.27% 0.10850 0.11154 0.10555
Aug 3, 2022 0.10830 -0.00305 -2.74% 0.11135 0.11400 0.10712
Aug 2, 2022 0.11125 -0.00236 -2.08% 0.11361 0.11626 0.10379
Aug 1, 2022 0.11361 0.00659 6.16% 0.10702 0.11513 0.10673
Jul 31, 2022 0.10712 -0.00039 -0.36% 0.10751 0.11361 0.10614
Jul 30, 2022 0.10752 0.00177 1.67% 0.10575 0.11454 0.10487
Jul 29, 2022 0.10585 0.00216 2.08% 0.10369 0.10929 0.10172
Jul 28, 2022 0.10369 0.00285 2.83% 0.10084 0.10683 0.09858
Jul 27, 2022 0.10084 0.00795 8.56% 0.09289 0.10084 0.09122
Jul 26, 2022 0.09279 0.00187 2.06% 0.09092 0.09289 0.08758
Jul 25, 2022 0.09082 -0.01277 -12.33% 0.10359 0.10438 0.09082