US Cotton
Bán 0.9580
Chênh lệch Chênh lệch0.0034
Mua 0.9614

Giao dịch Cotton No 2 Spot - biểu đồ giá US Cotton

Bán 0.9580
Chênh lệch Chênh lệch0.0034
Mua 0.9614
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

US Cotton lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 0.9617 0.0130 1.37% 0.9487 0.9646 0.9486
Aug 5, 2022 0.9521 0.0173 1.85% 0.9348 0.9659 0.9346
Aug 4, 2022 0.9365 0.0035 0.38% 0.9330 0.9425 0.9222
Aug 3, 2022 0.9336 0.0033 0.35% 0.9303 0.9469 0.9291
Aug 2, 2022 0.9338 0.0044 0.47% 0.9294 0.9508 0.9084
Aug 1, 2022 0.9298 -0.0226 -2.37% 0.9524 0.9572 0.9194
Jul 29, 2022 0.9582 0.0043 0.45% 0.9539 0.9660 0.9446
Jul 28, 2022 0.9540 0.0088 0.93% 0.9452 0.9635 0.9436
Jul 27, 2022 0.9415 0.0069 0.74% 0.9346 0.9587 0.9254
Jul 26, 2022 0.9359 0.0340 3.77% 0.9019 0.9385 0.8942
Jul 25, 2022 0.9000 -0.0030 -0.33% 0.9030 0.9115 0.8862
Jul 22, 2022 0.9031 -0.0014 -0.15% 0.9045 0.9191 0.8930
Jul 21, 2022 0.9083 -0.0115 -1.25% 0.9198 0.9284 0.8926
Jul 20, 2022 0.9176 -0.0001 -0.01% 0.9177 0.9397 0.9034
Jul 19, 2022 0.9156 0.0000 0.00% 0.9156 0.9252 0.8824
Jul 18, 2022 0.9209 0.0381 4.32% 0.8828 0.9265 0.8803
Jul 15, 2022 0.8793 0.0532 6.44% 0.8261 0.8796 0.8190
Jul 14, 2022 0.8304 -0.0412 -4.73% 0.8716 0.8734 0.8303
Jul 13, 2022 0.8697 -0.0286 -3.18% 0.8983 0.8993 0.8558
Jul 12, 2022 0.9018 -0.0370 -3.94% 0.9388 0.9395 0.9015