BAP
Bán 142.22
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 142.67

Giao dịch Credicorp Ltd. - biểu đồ giá BAP

Bán 142.22
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 142.67
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 142.24 2.66 1.91% 139.58 144.29 139.58
May 26, 2022 140.35 1.03 0.74% 139.32 142.87 139.32
May 25, 2022 138.97 2.24 1.64% 136.73 139.73 136.73
May 24, 2022 138.11 2.55 1.88% 135.56 138.91 134.98
May 23, 2022 138.57 3.70 2.74% 134.87 139.73 133.49
May 20, 2022 134.02 0.98 0.74% 133.04 135.00 131.32
May 19, 2022 133.05 6.14 4.84% 126.91 134.41 126.90
May 18, 2022 131.74 -6.08 -4.41% 137.82 140.08 131.18
May 17, 2022 139.69 4.43 3.28% 135.26 141.15 134.78
May 16, 2022 131.86 -0.01 -0.01% 131.87 134.77 131.85
May 13, 2022 131.57 10.77 8.92% 120.80 133.09 120.80
May 12, 2022 120.38 -1.37 -1.13% 121.75 124.28 118.50
May 11, 2022 124.25 -1.26 -1.00% 125.51 128.43 123.32
May 10, 2022 126.30 1.16 0.93% 125.14 128.00 123.11
May 9, 2022 125.48 -4.01 -3.10% 129.49 130.92 125.44
May 6, 2022 132.46 3.17 2.45% 129.29 136.53 129.28
May 5, 2022 132.60 -6.45 -4.64% 139.05 139.91 131.60
May 4, 2022 142.58 3.31 2.38% 139.27 142.81 138.11
May 3, 2022 140.25 3.03 2.21% 137.22 141.20 137.00
May 2, 2022 137.77 -0.90 -0.65% 138.67 138.86 135.74