CRO/BTC
Bán 0.0000023735
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000947
Mua 0.0000024682

Giá CRO to BTC - biểu đồ CRO/BTC

CRO/BTC 0.0000024682
CRO/USDT 0.07086 CRO/USD 0.07086 CRO/USDT 0.07089 CRO/USD 0.07090 BTC/BYN 82471.15 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 28693.30 BTC/CRC - BTC/CZK 621704.74 BTC/SGD 38124.00 BTC/SEK 299280.33 BTC/CAD 38878.67 BTC/CHF 26312.91 BTC/AUD 42801.00 BTC/BGN - BTC/GBP 23261.61 BTC/TRY 550295.20 BTC/DKK 196830.78 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 26431.50 BTC/USD 28711.85 BTC/ZAR 518880.58 BTC/HUF 10070567.28 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 46007.47 BTC/NOK 299300.69 BTC/MXN 518553.90 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011043 BCH/BTC 0.00430 BAL/BTC 0.000243 BTG/BTC 0.0005238 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003280 CAKE/BTC 0.0001286 QTUM/BTC 0.00010845 QNT/BTC 0.0043992 ADA/BTC 0.00001325 STEEM/BTC 0.00000748 TRX/BTC 0.00000228 ETH/BTC 0.06297 ETC/BTC 0.0007148 EOS/BTC 0.00004035 SHIB/BTC 0.000000000374 STORJ/BTC 0.00001266 XRP/BTC 0.00001869 XEM/BTC 0.00000138 NEO/BTC 0.000446 LTC/BTC 0.00316 MKR/BTC 0.02378 DOGE/BTC 0.00000263 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001374 REN/BTC 0.00000383 GRT/BTC 0.00000510 CHZ/BTC 0.00000413 1INCH/BTC 0.00001928 SRM/BTC 0.00000750 LRC/BTC 0.00001252 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 TWT/BTC 0.0000422814 USDP/BTC 0.0000348697 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00014919 CVC/BTC 0.00000375 COTI/BTC 0.00000270 QNT/BTC 0.0044014 XCN/BTC 0.0000001511 XCN/BTC 0.0000001512 FTM/BTC 0.0000159453 SAND/BTC 0.0000220450 MATIC/BTC 0.0000390013 TWT/BTC 0.0000422602 AVAX/BTC 0.0006023 RVN/BTC 0.0000009085 USDP/BTC 0.0000348525
Bán 0.0000023735
Chênh lệch Chênh lệch0.0000000947
Mua 0.0000024682
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 0.0000023422 -0.0000000605 -2.52% 0.0000024027 0.0000024266 0.0000020374
Mar 29, 2023 0.0000024026 -0.0000000170 -0.70% 0.0000024196 0.0000025112 0.0000021977
Mar 28, 2023 0.0000024198 0.0000000723 3.08% 0.0000023475 0.0000024705 0.0000021800
Mar 27, 2023 0.0000023470 -0.0000000563 -2.34% 0.0000024033 0.0000024758 0.0000021330
Mar 26, 2023 0.0000024034 -0.0000000369 -1.51% 0.0000024403 0.0000025047 0.0000020971
Mar 25, 2023 0.0000024400 -0.0000000012 -0.05% 0.0000024412 0.0000024663 0.0000021542
Mar 24, 2023 0.0000024025 -0.0000000175 -0.72% 0.0000024200 0.0000024763 0.0000021421
Mar 23, 2023 0.0000024201 -0.0000000267 -1.09% 0.0000024468 0.0000025152 0.0000021925
Mar 22, 2023 0.0000024467 -0.0000000519 -2.08% 0.0000024986 0.0000025328 0.0000021523
Mar 21, 2023 0.0000024983 -0.0000000096 -0.38% 0.0000025079 0.0000025235 0.0000021853
Mar 20, 2023 0.0000025082 -0.0000000077 -0.31% 0.0000025159 0.0000026876 0.0000022423
Mar 19, 2023 0.0000025163 -0.0000000769 -2.97% 0.0000025932 0.0000026155 0.0000024025
Mar 18, 2023 0.0000025933 0.0000000047 0.18% 0.0000025886 0.0000026844 0.0000022896
Mar 17, 2023 0.0000025886 -0.0000001488 -5.44% 0.0000027374 0.0000028258 0.0000022878
Mar 16, 2023 0.0000027373 -0.0000000496 -1.78% 0.0000027869 0.0000028628 0.0000024277
Mar 15, 2023 0.0000027869 -0.0000001248 -4.29% 0.0000029117 0.0000029372 0.0000024989
Mar 14, 2023 0.0000029117 0.0000000238 0.82% 0.0000028879 0.0000029290 0.0000025256
Mar 13, 2023 0.0000028880 -0.0000001320 -4.37% 0.0000030200 0.0000030806 0.0000025791
Mar 12, 2023 0.0000030201 0.0000001835 6.47% 0.0000028366 0.0000031549 0.0000026576
Mar 11, 2023 0.0000028363 -0.0000002454 -7.96% 0.0000030817 0.0000032159 0.0000027543