CRO/BTC
Bán 0.0000021605
Chênh lệch Chênh lệch0.0000001118
Mua 0.0000022723

Giá CRO to BTC - biểu đồ CRO/BTC

CRO/BTC 0.0000022723
CRO/USD 0.06205 CRO/USD 0.06202 CRO/USDT 0.06205 CRO/USDT 0.06201 BTC/BYN 79613.00 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27117.40 BTC/CRC - BTC/CZK 596093.05 BTC/SGD 36469.97 BTC/SEK 290914.26 BTC/CAD 36413.42 BTC/CHF 24584.36 BTC/AUD 40955.67 BTC/BGN - BTC/GBP 21678.06 BTC/TRY 566459.03 BTC/DKK 187655.17 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25199.40 BTC/USD 27126.10 BTC/ZAR 527189.61 BTC/HUF 9363603.44 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44547.43 BTC/NOK 298141.05 BTC/MXN 475573.89 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011356 BCH/BTC 0.00423 BAL/BTC 0.000199 BTG/BTC 0.0004747 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003131 CAKE/BTC 0.0000648 QTUM/BTC 0.00009752 QNT/BTC 0.0043514 ADA/BTC 0.00001391 STEEM/BTC 0.00000675 TRX/BTC 0.00000286 ETH/BTC 0.06989 ETC/BTC 0.0006677 EOS/BTC 0.00003346 SHIB/BTC 0.000000000316 STORJ/BTC 0.00001112 XRP/BTC 0.00001902 XEM/BTC 0.00000124 NEO/BTC 0.000388 LTC/BTC 0.00351 MKR/BTC 0.02466 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001227 REN/BTC 0.00000278 GRT/BTC 0.00000489 CHZ/BTC 0.00000379 1INCH/BTC 0.00001365 SRM/BTC 0.00000273 LRC/BTC 0.00001025 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029838 QNT/BTC 0.0043536 CVC/BTC 0.00000314 COTI/BTC 0.00000258 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118724 SAND/BTC 0.0000208372 MATIC/BTC 0.0000334586 TWT/BTC 0.0000396778 AVAX/BTC 0.0005335 RVN/BTC 0.0000007794 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000396977 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0000021605
Chênh lệch Chênh lệch0.0000001118
Mua 0.0000022723
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.0000021605 0.0000000018 0.08% 0.0000021587 0.0000021608 0.0000021207
May 31, 2023 0.0000021296 -0.0000000071 -0.33% 0.0000021367 0.0000021782 0.0000021249
May 30, 2023 0.0000021186 0.0000000297 1.42% 0.0000020889 0.0000021727 0.0000020819
May 28, 2023 0.0000021109 -0.0000001017 -4.60% 0.0000022126 0.0000022137 0.0000021055
May 27, 2023 0.0000022387 0.0000000406 1.85% 0.0000021981 0.0000022399 0.0000021981
May 25, 2023 0.0000021906 -0.0000000119 -0.54% 0.0000022025 0.0000022695 0.0000021787
May 24, 2023 0.0000022024 -0.0000000336 -1.50% 0.0000022360 0.0000022527 0.0000020818
May 23, 2023 0.0000022196 0.0000000119 0.54% 0.0000022077 0.0000022507 0.0000021791
May 22, 2023 0.0000022639 -0.0000000077 -0.34% 0.0000022716 0.0000023025 0.0000022618
May 21, 2023 0.0000022581 -0.0000000250 -1.10% 0.0000022831 0.0000023034 0.0000021277
May 20, 2023 0.0000022781 -0.0000000222 -0.97% 0.0000023003 0.0000023017 0.0000022776
May 19, 2023 0.0000022956 -0.0000000086 -0.37% 0.0000023042 0.0000023191 0.0000022601
May 18, 2023 0.0000022666 -0.0000000305 -1.33% 0.0000022971 0.0000023155 0.0000022509
May 17, 2023 0.0000022613 -0.0000000452 -1.96% 0.0000023065 0.0000023251 0.0000022531
May 16, 2023 0.0000022935 0.0000000103 0.45% 0.0000022832 0.0000023602 0.0000022762
May 15, 2023 0.0000022897 -0.0000000421 -1.81% 0.0000023318 0.0000023677 0.0000022417
May 14, 2023 0.0000022976 0.0000000824 3.72% 0.0000022152 0.0000023153 0.0000022078
May 13, 2023 0.0000022525 -0.0000000262 -1.15% 0.0000022787 0.0000023197 0.0000022027
May 12, 2023 0.0000022836 0.0000000715 3.23% 0.0000022121 0.0000023446 0.0000021725
May 11, 2023 0.0000023157 -0.0000000448 -1.90% 0.0000023605 0.0000023642 0.0000023081