CRO/USDT
Bán 0.05804
Chênh lệch Chênh lệch0.00525
Mua 0.06329
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 0.06024 0.00001 0.02% 0.06023 0.06024 0.06023
Jun 4, 2023 0.06023 0.00123 2.08% 0.05900 0.06024 0.05800
Jun 1, 2023 0.05899 0.00000 0.00% 0.05899 0.05899 0.05799
May 31, 2023 0.05799 0.00000 0.00% 0.05799 0.05905 0.05514
May 30, 2023 0.05904 0.00100 1.72% 0.05804 0.06049 0.05803
May 28, 2023 0.05817 -0.00197 -3.28% 0.06014 0.06014 0.05798
May 27, 2023 0.06014 0.00112 1.90% 0.05902 0.06014 0.05902
May 25, 2023 0.05800 -0.00105 -1.78% 0.05905 0.05958 0.05498
May 24, 2023 0.05800 -0.00278 -4.57% 0.06078 0.06078 0.05449
May 23, 2023 0.06077 0.00100 1.67% 0.05977 0.06078 0.05977
May 22, 2023 0.05497 -0.00589 -9.68% 0.06086 0.06186 0.05497
May 21, 2023 0.06084 -0.00097 -1.57% 0.06181 0.06281 0.05496
May 20, 2023 0.06181 0.00000 0.00% 0.06181 0.06182 0.06180
May 19, 2023 0.06182 0.00097 1.59% 0.06085 0.06212 0.06080
May 18, 2023 0.06085 -0.00212 -3.37% 0.06297 0.06297 0.05497
May 17, 2023 0.06197 0.00119 1.96% 0.06078 0.06299 0.06078
May 16, 2023 0.06090 -0.00093 -1.50% 0.06183 0.06382 0.05967
May 15, 2023 0.06170 -0.00324 -4.99% 0.06494 0.06496 0.06170
May 14, 2023 0.06074 0.00042 0.70% 0.06032 0.06227 0.05932
May 13, 2023 0.05932 -0.00173 -2.83% 0.06105 0.06206 0.05932