CRO/USDT
Bán 0.06705
Chênh lệch Chênh lệch0.00405
Mua 0.07110
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 0.06720 -0.00089 -1.31% 0.06809 0.06918 0.05854
Mar 29, 2023 0.06809 0.00211 3.20% 0.06598 0.07102 0.06264
Mar 28, 2023 0.06594 0.00226 3.55% 0.06368 0.06686 0.05886
Mar 27, 2023 0.06367 -0.00453 -6.64% 0.06820 0.06823 0.05775
Mar 26, 2023 0.06721 0.00020 0.30% 0.06701 0.06893 0.05866
Mar 25, 2023 0.06701 0.00100 1.51% 0.06601 0.06818 0.05975
Mar 24, 2023 0.06594 -0.00254 -3.71% 0.06848 0.06967 0.05942
Mar 23, 2023 0.06848 0.00182 2.73% 0.06666 0.06959 0.05984
Mar 22, 2023 0.06666 -0.00351 -5.00% 0.07017 0.07121 0.05929
Mar 21, 2023 0.07017 0.00061 0.88% 0.06956 0.07092 0.06083
Mar 20, 2023 0.06956 -0.00082 -1.17% 0.07038 0.07420 0.06258
Mar 19, 2023 0.07036 0.00060 0.86% 0.06976 0.07212 0.06623
Mar 18, 2023 0.06976 -0.00115 -1.62% 0.07091 0.07389 0.06304
Mar 17, 2023 0.07090 0.00249 3.64% 0.06841 0.07360 0.06175
Mar 16, 2023 0.06841 0.00078 1.15% 0.06763 0.07097 0.05959
Mar 15, 2023 0.06763 -0.00420 -5.85% 0.07183 0.07283 0.06176
Mar 14, 2023 0.07183 0.00224 3.22% 0.06959 0.07478 0.06192
Mar 13, 2023 0.06959 0.00630 9.95% 0.06329 0.07127 0.05713
Mar 12, 2023 0.06647 0.00944 16.55% 0.05703 0.06655 0.05574
Mar 11, 2023 0.05801 -0.00420 -6.75% 0.06221 0.06612 0.05580