CCI
Bán 158.19
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 158.52

Giao dịch Crown Castle International - biểu đồ giá CCI

Bán 158.19
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 158.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CCI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 158.19 -3.72 -2.30% 161.91 164.11 158.14
Sep 20, 2022 161.25 0.02 0.01% 161.23 162.13 159.61
Sep 19, 2022 163.30 1.77 1.10% 161.53 163.53 159.75
Sep 16, 2022 162.98 2.02 1.25% 160.96 163.61 160.36
Sep 15, 2022 161.35 -4.57 -2.75% 165.92 165.98 160.11
Sep 14, 2022 166.25 0.31 0.19% 165.94 167.76 164.77
Sep 13, 2022 168.88 -4.83 -2.78% 173.71 174.06 168.19
Sep 12, 2022 176.72 1.88 1.08% 174.84 177.68 174.75
Sep 9, 2022 174.43 0.61 0.35% 173.82 175.87 172.44
Sep 8, 2022 174.11 2.02 1.17% 172.09 174.46 171.84
Sep 7, 2022 173.50 3.65 2.15% 169.85 173.86 169.29
Sep 6, 2022 169.03 2.04 1.22% 166.99 171.57 166.96
Sep 2, 2022 167.59 -4.84 -2.81% 172.43 173.12 167.25
Sep 1, 2022 171.82 1.76 1.03% 170.06 171.98 169.00
Aug 31, 2022 170.60 0.31 0.18% 170.29 172.67 170.23
Aug 30, 2022 169.91 -3.03 -1.75% 172.94 174.13 169.28
Aug 29, 2022 173.24 1.00 0.58% 172.24 175.44 170.78
Aug 26, 2022 173.30 -3.40 -1.92% 176.70 177.70 173.18
Aug 25, 2022 177.28 3.25 1.87% 174.03 177.38 173.27
Aug 24, 2022 174.67 1.71 0.99% 172.96 175.41 172.79