CRV/USD
Bán 0.8940
Chênh lệch Chênh lệch0.0030
Mua 0.8970
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 7, 2022 0.8970 0.0080 0.90% 0.8890 0.9010 0.8890
Oct 6, 2022 0.8900 -0.0150 -1.66% 0.9050 0.9360 0.8870
Oct 5, 2022 0.9050 -0.0050 -0.55% 0.9100 0.9140 0.8740
Oct 4, 2022 0.9110 0.0140 1.56% 0.8970 0.9180 0.8860
Oct 3, 2022 0.8970 0.0426 4.99% 0.8544 0.9010 0.8445
Oct 2, 2022 0.8544 -0.0299 -3.38% 0.8843 0.9012 0.8505
Oct 1, 2022 0.8853 -0.0248 -2.72% 0.9101 0.9171 0.8793
Sep 30, 2022 0.9111 -0.0100 -1.09% 0.9211 0.9390 0.8992
Sep 29, 2022 0.9201 -0.0139 -1.49% 0.9340 0.9420 0.8922
Sep 28, 2022 0.9340 0.0269 2.97% 0.9071 0.9380 0.8584
Sep 27, 2022 0.9072 -0.0169 -1.83% 0.9241 0.9748 0.8982
Sep 26, 2022 0.9231 0.0418 4.74% 0.8813 0.9300 0.8664
Sep 25, 2022 0.8823 -0.0308 -3.37% 0.9131 0.9251 0.8703
Sep 24, 2022 0.9141 -0.0219 -2.34% 0.9360 0.9440 0.9062
Sep 23, 2022 0.9360 0.0269 2.96% 0.9091 0.9708 0.8624
Sep 22, 2022 0.9131 0.0577 6.75% 0.8554 0.9231 0.8544
Sep 21, 2022 0.8574 -0.0806 -8.59% 0.9380 0.9559 0.8315
Sep 20, 2022 0.9380 -0.0388 -3.97% 0.9768 0.9808 0.9320
Sep 19, 2022 0.9768 0.0488 5.26% 0.9280 0.9837 0.8952
Sep 18, 2022 0.9280 -0.1483 -13.78% 1.0763 1.0802 0.8952