CRO/USD
Bán 0.05747
Chênh lệch Chênh lệch0.00472
Mua 0.06219

Giá Crypto.com Coin to US Dollar - biểu đồ CRO/USD

Bán 0.05747
Chênh lệch Chênh lệch0.00472
Mua 0.06219
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.05747 0.00051 0.90% 0.05696 0.05851 0.05696
Jun 7, 2023 0.05703 -0.00091 -1.57% 0.05794 0.05934 0.05696
Jun 6, 2023 0.05794 0.00499 9.42% 0.05295 0.05853 0.05295
Jun 5, 2023 0.05798 -0.00222 -3.69% 0.06020 0.06194 0.05797
Jun 4, 2023 0.06020 0.00223 3.85% 0.05797 0.06020 0.05797
Jun 1, 2023 0.05896 0.00000 0.00% 0.05896 0.05896 0.05796
May 31, 2023 0.05796 0.00000 0.00% 0.05796 0.05901 0.05796
May 30, 2023 0.05902 0.00101 1.74% 0.05801 0.06045 0.05801
May 28, 2023 0.05815 -0.00198 -3.29% 0.06013 0.06013 0.05796
May 27, 2023 0.06013 0.00112 1.90% 0.05901 0.06013 0.05901
May 25, 2023 0.05797 -0.00104 -1.76% 0.05901 0.05954 0.05552
May 24, 2023 0.05796 -0.00278 -4.58% 0.06074 0.06074 0.05495
May 23, 2023 0.06074 0.00100 1.67% 0.05974 0.06074 0.05974
May 22, 2023 0.06082 0.00000 0.00% 0.06082 0.06182 0.06082
May 21, 2023 0.06082 -0.00097 -1.57% 0.06179 0.06279 0.05776
May 20, 2023 0.06179 0.00000 0.00% 0.06179 0.06179 0.06179
May 19, 2023 0.06179 -0.00002 -0.03% 0.06181 0.06209 0.06077
May 18, 2023 0.06081 -0.00213 -3.38% 0.06294 0.06294 0.06073
May 17, 2023 0.06194 0.00020 0.32% 0.06174 0.06294 0.06174
May 16, 2023 0.06187 -0.00093 -1.48% 0.06280 0.06380 0.06170