CRO/USD
Bán 0.11062
Chênh lệch Chênh lệch0.00130
Mua 0.11192
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.10908 0.00028 0.26% 0.10880 0.10920 0.10673
Oct 3, 2022 0.10880 -0.00024 -0.22% 0.10904 0.11009 0.10474
Oct 2, 2022 0.10900 -0.00127 -1.15% 0.11027 0.11139 0.10673
Oct 1, 2022 0.11027 0.00109 1.00% 0.10918 0.11108 0.10673
Sep 30, 2022 0.10914 0.00086 0.79% 0.10828 0.11210 0.10673
Sep 29, 2022 0.10827 -0.00289 -2.60% 0.11116 0.11221 0.10474
Sep 28, 2022 0.11115 0.00105 0.95% 0.11010 0.11347 0.10671
Sep 27, 2022 0.11004 -0.00369 -3.24% 0.11373 0.11705 0.10871
Sep 26, 2022 0.11372 -0.00050 -0.44% 0.11422 0.11552 0.10971
Sep 25, 2022 0.11425 -0.00382 -3.24% 0.11807 0.11877 0.11070
Sep 24, 2022 0.11797 -0.00252 -2.09% 0.12049 0.12146 0.11317
Sep 14, 2022 0.11046 0.00069 0.63% 0.10977 0.11068 0.10873
Sep 13, 2022 0.10976 -0.01156 -9.53% 0.12132 0.12169 0.10812
Sep 12, 2022 0.12130 -0.00125 -1.02% 0.12255 0.12400 0.11656
Sep 11, 2022 0.12255 0.00201 1.67% 0.12054 0.12304 0.11666
Sep 10, 2022 0.12054 0.00080 0.67% 0.11974 0.12407 0.11566
Sep 9, 2022 0.11977 0.00480 4.18% 0.11497 0.12099 0.11146
Sep 8, 2022 0.11497 0.00261 2.32% 0.11236 0.11497 0.10723
Sep 7, 2022 0.11236 0.00065 0.58% 0.11171 0.11325 0.10527
Sep 6, 2022 0.11171 -0.00742 -6.23% 0.11913 0.12147 0.10970