CMI
Bán 207.63
Chênh lệch Chênh lệch0.89
Mua 208.52

Giao dịch Cummins - biểu đồ giá CMI

Bán 207.63
Chênh lệch Chênh lệch0.89
Mua 208.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CMI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 207.65 4.22 2.07% 203.43 208.53 203.43
May 26, 2022 203.19 0.58 0.29% 202.61 206.92 202.59
May 25, 2022 202.26 7.20 3.69% 195.06 203.14 194.82
May 24, 2022 196.20 -1.79 -0.90% 197.99 197.99 192.31
May 23, 2022 198.34 -0.49 -0.25% 198.83 202.48 197.62
May 20, 2022 196.98 -3.38 -1.69% 200.36 201.59 193.22
May 19, 2022 201.55 2.16 1.08% 199.39 204.55 196.44
May 18, 2022 203.81 -2.64 -1.28% 206.45 209.49 203.23
May 17, 2022 207.87 3.38 1.65% 204.49 208.36 203.21
May 16, 2022 202.36 2.18 1.09% 200.18 203.87 197.64
May 13, 2022 200.74 1.07 0.54% 199.67 202.62 197.95
May 12, 2022 199.08 6.14 3.18% 192.94 199.17 192.93
May 11, 2022 195.80 -1.93 -0.98% 197.73 200.00 194.21
May 10, 2022 197.03 -6.64 -3.26% 203.67 204.23 193.96
May 9, 2022 202.36 4.43 2.24% 197.93 204.03 197.45
May 6, 2022 201.39 -1.80 -0.89% 203.19 203.66 197.46
May 5, 2022 203.70 -0.81 -0.40% 204.51 206.51 201.72
May 4, 2022 208.18 7.36 3.66% 200.82 208.75 199.02
May 3, 2022 201.69 4.75 2.41% 196.94 205.24 195.24
May 2, 2022 194.28 5.94 3.15% 188.34 195.14 187.32