CRIS
Bán 0.5297
Chênh lệch Chênh lệch0.0211
Mua 0.5508

Giao dịch Curis, Inc. - biểu đồ giá CRIS

Bán 0.5297
Chênh lệch Chênh lệch0.0211
Mua 0.5508
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRIS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 24, 2023 0.5297 0.0125 2.42% 0.5172 0.5413 0.5067
Mar 23, 2023 0.5139 -0.0331 -6.05% 0.5470 0.5504 0.5092
Mar 22, 2023 0.5399 -0.0071 -1.30% 0.5470 0.5510 0.5305
Mar 21, 2023 0.4992 -0.0180 -3.48% 0.5172 0.5187 0.4914
Mar 20, 2023 0.5035 -0.0137 -2.65% 0.5172 0.5253 0.5035
Mar 17, 2023 0.5230 -0.0239 -4.37% 0.5469 0.5579 0.5192
Mar 16, 2023 0.5512 0.0340 6.57% 0.5172 0.5641 0.4972
Mar 15, 2023 0.5190 -0.0429 -7.63% 0.5619 0.5682 0.5190
Mar 14, 2023 0.5557 -0.0610 -9.89% 0.6167 0.6167 0.5557
Mar 13, 2023 0.5660 -0.0655 -10.37% 0.6315 0.6490 0.5504
Mar 10, 2023 0.6170 -0.0494 -7.41% 0.6664 0.6770 0.6091
Mar 9, 2023 0.6725 0.0135 2.05% 0.6590 0.7014 0.6290
Mar 8, 2023 0.6521 -0.0369 -5.36% 0.6890 0.6890 0.6399
Mar 7, 2023 0.6782 -0.0081 -1.18% 0.6863 0.6940 0.6690
Mar 6, 2023 0.6915 0.0025 0.36% 0.6890 0.7089 0.6890
Mar 3, 2023 0.6823 0.0608 9.78% 0.6215 0.7389 0.6215
Mar 2, 2023 0.6290 0.0134 2.18% 0.6156 0.6317 0.6021
Mar 1, 2023 0.6229 0.0112 1.83% 0.6117 0.6458 0.6117
Feb 28, 2023 0.6135 -0.0094 -1.51% 0.6229 0.6294 0.6021
Feb 27, 2023 0.6196 0.0079 1.29% 0.6117 0.6490 0.5979