CRV/BTC
Bán 0.00003632
Chênh lệch Chênh lệch0.00000033
Mua 0.00003665
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00003668 0.00000128 3.62% 0.00003540 0.00003677 0.00003536
Jun 26, 2022 0.00003541 -0.00000250 -6.59% 0.00003791 0.00003915 0.00003531
Jun 25, 2022 0.00003791 -0.00000154 -3.90% 0.00003945 0.00003976 0.00003703
Jun 24, 2022 0.00003945 0.00000028 0.71% 0.00003917 0.00004056 0.00003816
Jun 23, 2022 0.00003917 0.00000438 12.59% 0.00003479 0.00004029 0.00003458
Jun 22, 2022 0.00003480 -0.00000001 -0.03% 0.00003481 0.00003747 0.00003378
Jun 21, 2022 0.00003480 0.00000085 2.50% 0.00003395 0.00003677 0.00003345
Jun 20, 2022 0.00003394 0.00000265 8.47% 0.00003129 0.00003603 0.00003054
Jun 19, 2022 0.00003128 0.00000074 2.42% 0.00003054 0.00003195 0.00002975
Jun 18, 2022 0.00003055 -0.00000158 -4.92% 0.00003213 0.00003250 0.00002993
Jun 17, 2022 0.00003213 -0.00000026 -0.80% 0.00003239 0.00003290 0.00003150
Jun 16, 2022 0.00003239 -0.00000140 -4.14% 0.00003379 0.00003460 0.00003132
Jun 15, 2022 0.00003379 0.00000089 2.71% 0.00003290 0.00003465 0.00002998
Jun 14, 2022 0.00003290 0.00000135 4.28% 0.00003155 0.00003304 0.00003019
Jun 13, 2022 0.00003115 -0.00000124 -3.83% 0.00003239 0.00003249 0.00002635
Jun 12, 2022 0.00003235 0.00000051 1.60% 0.00003184 0.00003366 0.00003068
Jun 11, 2022 0.00003184 -0.00000327 -9.31% 0.00003511 0.00003603 0.00003114
Jun 10, 2022 0.00003512 -0.00000282 -7.43% 0.00003794 0.00003844 0.00003468
Jun 9, 2022 0.00003793 -0.00000023 -0.60% 0.00003816 0.00003859 0.00003761
Jun 8, 2022 0.00003817 0.00000023 0.61% 0.00003794 0.00003911 0.00003774