CRV/USDT
Bán 0.6795
Chênh lệch Chênh lệch0.0083
Mua 0.6878
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.7125 0.0181 2.61% 0.6944 0.7205 0.6914
Jun 28, 2022 0.6934 -0.0417 -5.67% 0.7351 0.7729 0.6864
Jun 27, 2022 0.7341 -0.0129 -1.73% 0.7470 0.7901 0.7199
Jun 26, 2022 0.7471 -0.0712 -8.70% 0.8183 0.8483 0.7450
Jun 25, 2022 0.8173 -0.0241 -2.86% 0.8414 0.8514 0.7813
Jun 24, 2022 0.8404 0.0110 1.33% 0.8294 0.8695 0.7965
Jun 23, 2022 0.8294 0.1319 18.91% 0.6975 0.8354 0.6925
Jun 22, 2022 0.6975 -0.0269 -3.71% 0.7244 0.7816 0.6805
Jun 21, 2022 0.7234 0.0228 3.25% 0.7006 0.7935 0.6853
Jun 20, 2022 0.7003 0.0560 8.69% 0.6443 0.7343 0.6063
Jun 19, 2022 0.6453 0.0619 10.61% 0.5834 0.6556 0.5524
Jun 18, 2022 0.5814 -0.0770 -11.70% 0.6584 0.6745 0.5354
Jun 17, 2022 0.6594 -0.0042 -0.63% 0.6636 0.6937 0.6494
Jun 16, 2022 0.6626 -0.1029 -13.44% 0.7655 0.7866 0.6436
Jun 15, 2022 0.7655 0.0354 4.85% 0.7301 0.7704 0.6065
Jun 14, 2022 0.7302 0.0196 2.76% 0.7106 0.7425 0.6348
Jun 13, 2022 0.6946 -0.1670 -19.38% 0.8616 0.8719 0.6239
Jun 12, 2022 0.8606 -0.0464 -5.12% 0.9070 0.9506 0.8397
Jun 11, 2022 0.9070 -0.1172 -11.44% 1.0242 1.0593 0.8830
Jun 10, 2022 1.0242 -0.1205 -10.53% 1.1447 1.1635 1.0088