CVC/BTC
Bán 0.00000651
Chênh lệch Chênh lệch0.00000029
Mua 0.00000680
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 0.00000663 -0.00000002 -0.30% 0.00000665 0.00000668 0.00000662
Aug 8, 2022 0.00000666 -0.00000016 -2.35% 0.00000682 0.00000683 0.00000655
Aug 7, 2022 0.00000682 -0.00000012 -1.73% 0.00000694 0.00000696 0.00000678
Aug 6, 2022 0.00000694 0.00000011 1.61% 0.00000683 0.00000695 0.00000682
Aug 5, 2022 0.00000683 0.00000012 1.79% 0.00000671 0.00000690 0.00000664
Aug 4, 2022 0.00000670 0.00000005 0.75% 0.00000665 0.00000675 0.00000658
Aug 3, 2022 0.00000666 -0.00000035 -4.99% 0.00000701 0.00000703 0.00000664
Aug 2, 2022 0.00000702 0.00000023 3.39% 0.00000679 0.00000703 0.00000646
Aug 1, 2022 0.00000679 0.00000043 6.76% 0.00000636 0.00000686 0.00000634
Jul 31, 2022 0.00000636 0.00000020 3.25% 0.00000616 0.00000652 0.00000602
Jul 30, 2022 0.00000616 -0.00000001 -0.16% 0.00000617 0.00000632 0.00000610
Jul 29, 2022 0.00000618 0.00000004 0.65% 0.00000614 0.00000621 0.00000599
Jul 28, 2022 0.00000615 0.00000003 0.49% 0.00000612 0.00000619 0.00000598
Jul 27, 2022 0.00000613 -0.00000002 -0.33% 0.00000615 0.00000618 0.00000599
Jul 26, 2022 0.00000616 0.00000004 0.65% 0.00000612 0.00000617 0.00000605
Jul 25, 2022 0.00000612 -0.00000010 -1.61% 0.00000622 0.00000624 0.00000596
Jul 24, 2022 0.00000623 0.00000004 0.65% 0.00000619 0.00000624 0.00000616
Jul 23, 2022 0.00000618 0.00000016 2.66% 0.00000602 0.00000620 0.00000602
Jul 22, 2022 0.00000602 -0.00000010 -1.63% 0.00000612 0.00000620 0.00000600
Jul 21, 2022 0.00000613 -0.00000002 -0.33% 0.00000615 0.00000619 0.00000605