CVC/USDT
Bán 0.17038
Chênh lệch Chênh lệch0.00667
Mua 0.17705
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.17038 -0.00111 -0.65% 0.17149 0.17151 0.17016
Aug 12, 2022 0.17150 0.00477 2.86% 0.16673 0.17225 0.16456
Aug 11, 2022 0.16658 0.00612 3.81% 0.16046 0.17281 0.16045
Aug 10, 2022 0.16048 0.00884 5.83% 0.15164 0.16058 0.14865
Aug 9, 2022 0.15164 -0.00751 -4.72% 0.15915 0.16104 0.14926
Aug 8, 2022 0.15925 0.00061 0.38% 0.15864 0.16195 0.15790
Aug 7, 2022 0.15858 -0.00123 -0.77% 0.15981 0.15981 0.15675
Aug 6, 2022 0.15974 -0.00002 -0.01% 0.15976 0.16040 0.15911
Aug 5, 2022 0.15977 0.00776 5.10% 0.15201 0.15986 0.15182
Aug 4, 2022 0.15192 -0.00053 -0.35% 0.15245 0.15631 0.15096
Aug 3, 2022 0.15254 -0.00934 -5.77% 0.16188 0.16188 0.15193
Aug 2, 2022 0.16188 0.00327 2.06% 0.15861 0.16188 0.14788
Aug 1, 2022 0.15861 0.00983 6.61% 0.14878 0.15883 0.14854
Jul 31, 2022 0.14879 0.00259 1.77% 0.14620 0.15581 0.14289
Jul 30, 2022 0.14620 -0.00137 -0.93% 0.14757 0.15369 0.14537
Jul 29, 2022 0.14747 0.00029 0.20% 0.14718 0.14982 0.14168
Jul 28, 2022 0.14727 0.00600 4.25% 0.14127 0.14914 0.13774
Jul 27, 2022 0.14126 0.00992 7.55% 0.13134 0.14126 0.12970
Jul 26, 2022 0.13139 0.00074 0.57% 0.13065 0.13169 0.12671
Jul 25, 2022 0.13065 -0.01045 -7.41% 0.14110 0.14122 0.13034