DHI
Bán 71.18
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 71.44

Giao dịch D.R. Horton - biểu đồ giá DHI

Bán 71.18
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 71.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DHI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 71.18 -0.59 -0.82% 71.77 73.62 71.05
Sep 20, 2022 71.79 0.01 0.01% 71.78 72.37 71.04
Sep 19, 2022 72.96 1.40 1.96% 71.56 73.05 71.56
Sep 16, 2022 70.97 1.64 2.37% 69.33 71.28 69.32
Sep 15, 2022 69.51 0.36 0.52% 69.15 70.75 68.91
Sep 14, 2022 68.87 -0.13 -0.19% 69.00 69.69 67.59
Sep 13, 2022 69.09 -1.78 -2.51% 70.87 71.44 68.79
Sep 12, 2022 73.92 0.25 0.34% 73.67 74.73 73.53
Sep 9, 2022 73.20 0.99 1.37% 72.21 73.60 71.67
Sep 8, 2022 71.93 1.70 2.42% 70.23 71.99 69.54
Sep 7, 2022 70.95 1.62 2.34% 69.33 71.17 69.33
Sep 6, 2022 69.85 -1.27 -1.79% 71.12 71.42 69.12
Sep 2, 2022 71.25 -0.79 -1.10% 72.04 72.95 70.69
Sep 1, 2022 71.18 1.01 1.44% 70.17 71.28 69.14
Aug 31, 2022 70.99 -1.37 -1.89% 72.36 72.61 70.88
Aug 30, 2022 71.79 -0.92 -1.27% 72.71 73.02 71.08
Aug 29, 2022 72.03 0.09 0.13% 71.94 73.24 71.15
Aug 26, 2022 72.69 -3.29 -4.33% 75.98 76.66 72.43
Aug 25, 2022 76.49 2.55 3.45% 73.94 76.50 73.67
Aug 24, 2022 74.54 2.56 3.56% 71.98 75.58 71.55