DAI/USDT
Bán 0.9980
Chênh lệch Chênh lệch0.0019
Mua 0.9999
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DAI/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.9982 -0.0003 -0.03% 0.9985 0.9990 0.9977
Sep 29, 2022 0.9985 -0.0010 -0.10% 0.9995 0.9995 0.9977
Sep 28, 2022 0.9995 0.0013 0.13% 0.9982 0.9995 0.9982
Sep 27, 2022 0.9995 -0.0003 -0.03% 0.9998 0.9998 0.9973
Sep 26, 2022 0.9998 -0.0001 -0.01% 0.9999 0.9999 0.9993
Sep 25, 2022 0.9999 0.0000 0.00% 0.9999 1.0000 0.9986
Sep 24, 2022 0.9999 -0.0001 -0.01% 1.0000 1.0001 0.9986
Sep 23, 2022 1.0001 -0.0001 -0.01% 1.0002 1.0002 0.9987
Sep 22, 2022 1.0001 -0.0001 -0.01% 1.0002 1.0002 0.9990
Sep 21, 2022 1.0001 -0.0001 -0.01% 1.0002 1.0002 0.9993
Sep 20, 2022 1.0001 0.0002 0.02% 0.9999 1.0002 0.9995
Sep 19, 2022 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 1.0002 0.9990
Sep 18, 2022 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0002 0.9990
Sep 17, 2022 1.0001 -0.0002 -0.02% 1.0003 1.0003 0.9998
Sep 16, 2022 1.0002 -0.0001 -0.01% 1.0003 1.0003 0.9992
Sep 15, 2022 1.0002 0.0003 0.03% 0.9999 1.0003 0.9993
Sep 14, 2022 1.0000 -0.0002 -0.02% 1.0002 1.0002 0.9987
Sep 13, 2022 1.0001 0.0001 0.01% 1.0000 1.0002 0.9995
Sep 12, 2022 0.9999 0.0000 0.00% 0.9999 1.0000 0.9995
Sep 11, 2022 0.9998 0.0000 0.00% 0.9998 1.0001 0.9995