DAI/USDT
Bán 1.0007
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 1.0012
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DAI/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 1.0008 0.0000 0.00% 1.0008 1.0009 1.0007
May 24, 2022 1.0008 0.0001 0.01% 1.0007 1.0009 1.0001
May 23, 2022 1.0008 0.0000 0.00% 1.0008 1.0009 1.0002
May 22, 2022 1.0009 0.0000 0.00% 1.0009 1.0011 1.0008
May 20, 2022 1.0008 -0.0001 -0.01% 1.0009 1.0009 1.0002
May 19, 2022 1.0008 -0.0004 -0.04% 1.0012 1.0014 1.0002
May 18, 2022 1.0011 0.0003 0.03% 1.0008 1.0014 1.0008
May 17, 2022 1.0008 -0.0003 -0.03% 1.0011 1.0012 1.0005
May 16, 2022 1.0009 0.0001 0.01% 1.0008 1.0012 1.0003
May 15, 2022 1.0008 0.0000 0.00% 1.0008 1.0009 1.0007
May 13, 2022 1.0012 -0.0007 -0.07% 1.0019 1.0028 1.0005
May 12, 2022 1.0019 0.0025 0.25% 0.9994 1.0338 0.9976
May 11, 2022 0.9995 0.0003 0.03% 0.9992 1.0000 0.9982
May 10, 2022 0.9993 -0.0002 -0.02% 0.9995 0.9999 0.9993
May 9, 2022 0.9993 0.0001 0.01% 0.9992 0.9995 0.9992
May 8, 2022 0.9993 0.0000 0.00% 0.9993 0.9993 0.9993
May 6, 2022 0.9993 -0.0002 -0.02% 0.9995 0.9995 0.9992
May 5, 2022 0.9993 0.0001 0.01% 0.9992 0.9993 0.9992
May 4, 2022 0.9991 0.0000 0.00% 0.9991 0.9991 0.9991
May 3, 2022 0.9991 -0.0008 -0.08% 0.9999 0.9999 0.9991