DAI/USD
Bán 0.9983
Chênh lệch Chênh lệch0.0064
Mua 1.0047
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DAI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.9975 -0.0002 -0.02% 0.9977 0.9978 0.9973
Jun 27, 2022 0.9976 0.0000 0.00% 0.9976 0.9979 0.9970
Jun 26, 2022 0.9976 0.0002 0.02% 0.9974 0.9978 0.9974
Jun 24, 2022 0.9972 0.0000 0.00% 0.9972 0.9976 0.9969
Jun 23, 2022 0.9972 0.0003 0.03% 0.9969 0.9974 0.9961
Jun 22, 2022 0.9969 0.0000 0.00% 0.9969 0.9972 0.9957
Jun 21, 2022 0.9970 -0.0001 -0.01% 0.9971 0.9979 0.9945
Jun 20, 2022 0.9976 0.0001 0.01% 0.9975 0.9979 0.9964
Jun 19, 2022 0.9975 -0.0001 -0.01% 0.9976 0.9978 0.9970
Jun 17, 2022 0.9970 0.0001 0.01% 0.9969 0.9973 0.9965
Jun 16, 2022 0.9970 -0.0002 -0.02% 0.9972 0.9974 0.9966
Jun 15, 2022 0.9971 -0.0006 -0.06% 0.9977 0.9982 0.9967
Jun 14, 2022 0.9976 -0.0014 -0.14% 0.9990 0.9997 0.9970
Jun 13, 2022 0.9991 0.0006 0.06% 0.9985 0.9999 0.9973
Jun 10, 2022 0.9975 0.0004 0.04% 0.9971 0.9979 0.9966
Jun 9, 2022 0.9970 0.0001 0.01% 0.9969 0.9975 0.9962
Jun 8, 2022 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9973 0.9969
Jun 7, 2022 0.9973 0.0003 0.03% 0.9970 0.9976 0.9965
Jun 6, 2022 0.9967 -0.0008 -0.08% 0.9975 0.9977 0.9966
Jun 5, 2022 0.9974 0.0000 0.00% 0.9974 0.9975 0.9970