8601
Bán 620.79
Chênh lệch Chênh lệch5.82
Mua 626.61

Giao dịch Daiwa Securities Group Inc. - biểu đồ giá 8601

Bán 620.79
Chênh lệch Chênh lệch5.82
Mua 626.61
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

8601 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 23, 2022 620.79 2.19 0.35% 618.60 623.08 615.02
May 20, 2022 613.02 0.99 0.16% 612.03 616.21 610.83
May 19, 2022 606.35 7.37 1.23% 598.98 607.35 597.09
May 18, 2022 607.05 -1.39 -0.23% 608.44 609.54 603.36
May 17, 2022 608.44 -0.30 -0.05% 608.74 611.63 607.35
May 16, 2022 612.43 1.30 0.21% 611.13 613.82 604.96
May 13, 2022 613.22 10.45 1.73% 602.77 614.62 602.67
May 12, 2022 605.75 -4.88 -0.80% 610.63 613.92 605.16
May 11, 2022 606.70 -6.12 -1.00% 612.82 614.82 606.45
May 10, 2022 623.58 3.38 0.54% 620.20 624.08 615.61
May 9, 2022 625.47 1.29 0.21% 624.18 629.36 619.00
May 6, 2022 632.35 6.48 1.04% 625.87 634.34 625.77
May 2, 2022 632.05 4.09 0.65% 627.96 635.34 627.96
Nov 22, 2021 643.00 6.97 1.10% 636.03 644.60 636.02
Nov 19, 2021 634.94 -0.10 -0.02% 635.04 636.13 632.65
Nov 18, 2021 638.82 -3.69 -0.57% 642.51 642.81 636.13
Nov 17, 2021 642.01 -2.19 -0.34% 644.20 646.99 641.31
Nov 16, 2021 641.31 -4.48 -0.69% 645.79 649.48 641.01
Nov 15, 2021 642.51 -1.59 -0.25% 644.10 646.69 642.21
Nov 12, 2021 645.99 -3.89 -0.60% 649.88 649.88 642.71