DHR
Bán 252.40
Chênh lệch Chênh lệch0.86
Mua 253.26

Giao dịch Danaher - biểu đồ giá DHR

Bán 252.40
Chênh lệch Chênh lệch0.86
Mua 253.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DHR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 252.40 1.27 0.51% 251.13 253.56 248.57
Jun 28, 2022 251.59 -4.02 -1.57% 255.61 258.01 250.72
Jun 27, 2022 256.26 -1.70 -0.66% 257.96 258.98 254.19
Jun 24, 2022 256.47 1.25 0.49% 255.22 256.74 253.26
Jun 23, 2022 254.77 8.28 3.36% 246.49 255.25 246.05
Jun 22, 2022 245.45 6.66 2.79% 238.79 248.34 238.79
Jun 21, 2022 243.54 2.00 0.83% 241.54 245.10 240.71
Jun 17, 2022 238.00 -1.16 -0.49% 239.16 244.91 237.94
Jun 16, 2022 240.57 2.86 1.20% 237.71 241.12 237.71
Jun 15, 2022 244.39 0.23 0.09% 244.16 248.35 240.38
Jun 14, 2022 242.07 -0.43 -0.18% 242.50 243.75 239.16
Jun 13, 2022 243.15 -1.07 -0.44% 244.22 246.52 242.08
Jun 10, 2022 250.94 -1.73 -0.68% 252.67 254.40 250.82
Jun 9, 2022 258.31 -4.03 -1.54% 262.34 264.61 258.15
Jun 8, 2022 265.21 2.13 0.81% 263.08 267.10 263.01
Jun 7, 2022 267.87 6.39 2.44% 261.48 268.63 261.47
Jun 6, 2022 263.33 -4.79 -1.79% 268.12 269.27 262.69
Jun 3, 2022 265.62 -3.86 -1.43% 269.48 269.49 264.03
Jun 2, 2022 272.90 12.70 4.88% 260.20 273.18 260.11
Jun 1, 2022 260.43 -8.94 -3.32% 269.37 270.12 258.00