DARK
Bán 2.9415
Chênh lệch Chênh lệch0.0295
Mua 2.9710

Giao dịch Darktrace plc - biểu đồ giá DARK

Bán 2.9415
Chênh lệch Chênh lệch0.0295
Mua 2.9710
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DARK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.9415 -0.0020 -0.07% 2.9435 2.9820 2.8995
Sep 29, 2022 2.9440 -0.1320 -4.29% 3.0760 3.0830 2.8540
Sep 22, 2022 3.3340 -0.1305 -3.77% 3.4645 3.5455 3.3335
Sep 21, 2022 3.5385 0.0960 2.79% 3.4425 3.5555 3.4005
Sep 20, 2022 3.4430 -0.0875 -2.48% 3.5305 3.6895 3.4420
Sep 16, 2022 3.5405 -0.2915 -7.61% 3.8320 3.8320 3.4160
Sep 15, 2022 3.8315 0.0320 0.84% 3.7995 3.8980 3.7540
Sep 14, 2022 3.8000 0.1045 2.83% 3.6955 3.8330 3.6305
Sep 13, 2022 3.6955 -0.1765 -4.56% 3.8720 3.9525 3.5980
Sep 12, 2022 3.8255 -0.0515 -1.33% 3.8770 3.9685 3.6715
Sep 9, 2022 3.7860 0.3335 9.66% 3.4525 3.8140 3.4145
Sep 8, 2022 3.3580 -1.7740 -34.57% 5.1320 5.1320 3.2920
Sep 7, 2022 5.1330 0.1450 2.91% 4.9880 5.1710 4.9455
Sep 6, 2022 5.0970 0.0180 0.35% 5.0790 5.1130 4.9865
Sep 5, 2022 5.0790 0.1915 3.92% 4.8875 5.1150 4.8875
Sep 2, 2022 5.0210 0.0505 1.02% 4.9705 5.0690 4.8870
Sep 1, 2022 5.0170 0.0150 0.30% 5.0020 5.1750 4.9415
Aug 31, 2022 5.1260 0.0510 1.00% 5.0750 5.2165 5.0620
Aug 30, 2022 5.0870 -0.0520 -1.01% 5.1390 5.2790 4.9970
Aug 26, 2022 5.2395 0.1315 2.57% 5.1080 5.3045 5.1080