DASH/USD
Bán 40.762
Chênh lệch Chênh lệch2.776
Mua 43.538
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DASH/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 40.142 0.232 0.58% 39.910 40.240 39.754
Oct 3, 2022 39.910 1.366 3.54% 38.544 40.017 38.124
Oct 2, 2022 38.554 -1.830 -4.53% 40.384 40.569 38.340
Oct 1, 2022 40.385 -0.183 -0.45% 40.568 41.092 40.229
Sep 30, 2022 40.578 -0.300 -0.73% 40.878 41.450 40.209
Sep 29, 2022 40.868 0.920 2.30% 39.948 40.985 39.367
Sep 28, 2022 39.919 -0.281 -0.70% 40.200 40.530 38.582
Sep 27, 2022 40.220 -0.116 -0.29% 40.336 42.292 39.715
Sep 26, 2022 40.336 0.533 1.34% 39.803 40.471 38.892
Sep 25, 2022 39.813 -0.416 -1.03% 40.229 41.024 39.357
Sep 24, 2022 40.219 -0.504 -1.24% 40.723 41.372 40.044
Sep 14, 2022 43.066 0.697 1.65% 42.369 43.552 42.165
Sep 13, 2022 42.399 -3.177 -6.97% 45.576 46.592 41.894
Sep 12, 2022 45.566 -1.142 -2.44% 46.708 48.276 45.283
Sep 11, 2022 46.708 -0.427 -0.91% 47.135 47.464 45.622
Sep 10, 2022 47.134 -0.310 -0.65% 47.444 48.500 46.852
Sep 9, 2022 47.435 2.693 6.02% 44.742 47.968 44.687
Sep 8, 2022 44.752 1.322 3.04% 43.430 44.985 42.741
Sep 7, 2022 43.410 2.300 5.59% 41.110 44.152 40.828
Sep 6, 2022 41.499 -4.570 -9.92% 46.069 47.212 41.333