DSY
Bán 34.39
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 34.54

Giao dịch Dassault System - biểu đồ giá DSY

Bán 34.39
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 34.54
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DSY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 34.39 0.06 0.17% 34.33 34.51 34.22
Sep 29, 2022 34.22 -0.64 -1.84% 34.86 35.01 34.03
Sep 22, 2022 35.71 0.06 0.17% 35.65 36.02 35.64
Sep 21, 2022 36.42 1.23 3.50% 35.19 36.44 35.14
Sep 20, 2022 35.37 -0.98 -2.70% 36.35 36.47 35.26
Sep 19, 2022 36.34 0.75 2.11% 35.59 36.47 35.53
Sep 16, 2022 35.87 -0.10 -0.28% 35.97 36.18 35.45
Sep 15, 2022 36.35 -1.36 -3.61% 37.71 37.72 36.23
Sep 14, 2022 37.81 0.18 0.48% 37.63 38.18 37.30
Sep 13, 2022 37.58 -2.17 -5.46% 39.75 39.80 37.57
Sep 12, 2022 39.35 0.43 1.10% 38.92 39.60 38.63
Sep 9, 2022 39.15 0.37 0.95% 38.78 39.24 38.78
Sep 8, 2022 38.56 -0.36 -0.92% 38.92 38.96 37.76
Sep 7, 2022 38.54 0.11 0.29% 38.43 38.76 38.19
Sep 6, 2022 38.82 0.02 0.05% 38.80 39.20 38.18
Sep 5, 2022 38.67 1.08 2.87% 37.59 38.82 37.56
Sep 2, 2022 38.39 0.83 2.21% 37.56 38.52 37.43
Sep 1, 2022 37.04 -0.87 -2.29% 37.91 38.27 37.02
Aug 31, 2022 38.51 -0.17 -0.44% 38.68 39.25 38.26
Aug 30, 2022 38.32 -0.40 -1.03% 38.72 39.19 38.19