DDOG
Bán 65.84
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 66.25

Giao dịch Datadog Inc - biểu đồ giá DDOG

Bán 65.84
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 66.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DDOG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 20, 2023 65.84 -1.41 -2.10% 67.25 68.84 64.63
Mar 17, 2023 67.90 -1.05 -1.52% 68.95 69.82 67.72
Mar 16, 2023 68.66 1.16 1.72% 67.50 69.63 66.89
Mar 15, 2023 67.74 1.76 2.67% 65.98 68.11 63.40
Mar 14, 2023 65.89 0.32 0.49% 65.57 68.18 64.38
Mar 13, 2023 66.37 -0.52 -0.78% 66.89 67.79 62.90
Mar 10, 2023 64.67 -4.77 -6.87% 69.44 70.50 63.82
Mar 9, 2023 69.67 -1.56 -2.19% 71.23 74.39 69.67
Mar 8, 2023 70.89 -3.50 -4.70% 74.39 75.03 70.67
Mar 7, 2023 74.43 -1.90 -2.49% 76.33 77.25 74.08
Mar 6, 2023 75.88 -1.07 -1.39% 76.95 78.05 75.88
Mar 3, 2023 76.59 2.91 3.95% 73.68 77.20 73.68
Mar 2, 2023 73.68 -0.30 -0.41% 73.98 74.93 72.66
Mar 1, 2023 73.98 -1.80 -2.38% 75.78 77.15 73.48
Feb 28, 2023 75.73 -1.43 -1.85% 77.16 78.23 75.39
Feb 27, 2023 77.16 0.78 1.02% 76.38 78.65 76.38
Feb 24, 2023 76.55 -1.73 -2.21% 78.28 78.28 75.13
Feb 23, 2023 78.23 -2.13 -2.65% 80.36 81.42 77.06
Feb 22, 2023 80.40 2.61 3.36% 77.79 80.74 77.63
Feb 21, 2023 78.43 0.55 0.71% 77.88 79.35 76.47