0991
Bán 1.487
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 1.527

Giao dịch Datang International Power Generation Co. Ltd. - biểu đồ giá 0991

Bán 1.487
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 1.527
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0991 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 1.487 -0.018 -1.20% 1.505 1.544 1.475
Sep 28, 2022 1.495 -0.069 -4.41% 1.564 1.584 1.485
Sep 27, 2022 1.573 0.009 0.58% 1.564 1.594 1.554
Sep 26, 2022 1.579 0.015 0.96% 1.564 1.604 1.554
Sep 23, 2022 1.586 -0.057 -3.47% 1.643 1.673 1.554
Sep 22, 2022 1.645 -0.023 -1.38% 1.668 1.698 1.633
Sep 21, 2022 1.682 0.039 2.37% 1.643 1.703 1.623
Sep 20, 2022 1.646 -0.037 -2.20% 1.683 1.703 1.643
Sep 19, 2022 1.665 0.051 3.16% 1.614 1.683 1.544
Sep 16, 2022 1.625 -0.078 -4.58% 1.703 1.752 1.614
Sep 15, 2022 1.722 -0.090 -4.97% 1.812 1.820 1.683
Sep 14, 2022 1.810 0.033 1.86% 1.777 1.822 1.762
Sep 13, 2022 1.804 -0.057 -3.06% 1.861 1.871 1.782
Sep 9, 2022 1.843 -0.018 -0.97% 1.861 1.891 1.831
Sep 8, 2022 1.860 0.029 1.58% 1.831 1.911 1.814
Sep 7, 2022 1.832 0.001 0.05% 1.831 1.871 1.772
Sep 6, 2022 1.831 0.029 1.61% 1.802 1.851 1.752
Sep 5, 2022 1.821 0.079 4.54% 1.742 1.831 1.713
Sep 2, 2022 1.753 0.040 2.34% 1.713 1.782 1.713
Sep 1, 2022 1.714 0.110 6.86% 1.604 1.752 1.585