MANA/USD
Bán 1.01235
Chênh lệch Chênh lệch0.00830
Mua 1.02065
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MANA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 1.07520 0.02494 2.37% 1.05026 1.10313 1.04926
May 25, 2022 1.05026 0.01496 1.44% 1.03530 1.07320 0.99539
May 24, 2022 1.03530 0.01098 1.07% 1.02432 1.04926 0.96647
May 23, 2022 1.02632 -0.06982 -6.37% 1.09614 1.13305 1.00936
May 22, 2022 1.09714 0.00798 0.73% 1.08916 1.12108 1.06622
May 21, 2022 1.08916 0.02893 2.73% 1.06023 1.11111 1.03529
May 20, 2022 1.06123 -0.05287 -4.75% 1.11410 1.15001 1.01734
May 19, 2022 1.11410 0.08579 8.34% 1.02831 1.15500 0.97245
May 18, 2022 1.02731 -0.18654 -15.37% 1.21385 1.23181 1.02233
May 17, 2022 1.21285 0.04189 3.58% 1.17096 1.24178 1.14103
May 16, 2022 1.16996 -0.16259 -12.20% 1.33255 1.33255 1.15400
May 15, 2022 1.33255 0.00099 0.07% 1.33156 1.35350 1.19290
May 14, 2022 1.33156 0.31322 30.76% 1.01834 1.33554 1.00138
May 13, 2022 1.01734 0.31321 44.48% 0.70413 1.16696 0.69714
May 12, 2022 0.70513 -0.06383 -8.30% 0.76896 0.82681 0.62034
May 11, 2022 0.76596 -0.34415 -31.00% 1.11011 1.15300 0.74502
May 10, 2022 1.11011 0.05287 5.00% 1.05724 1.22283 1.01734
May 9, 2022 1.05924 -0.26833 -20.21% 1.32757 1.35051 1.05225
May 8, 2022 1.32657 -0.03990 -2.92% 1.36647 1.38442 1.30661
May 7, 2022 1.36647 -0.07581 -5.26% 1.44228 1.45026 1.33455