MANA/USD
Bán 0.69346
Chênh lệch Chênh lệch0.00478
Mua 0.69824
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MANA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 2, 2022 0.69306 0.00300 0.43% 0.69006 0.69445 0.68877
Oct 1, 2022 0.69036 -0.00599 -0.86% 0.69635 0.70074 0.68787
Sep 30, 2022 0.69625 -0.01047 -1.48% 0.70672 0.71540 0.69046
Sep 29, 2022 0.70662 0.00498 0.71% 0.70164 0.70852 0.68672
Sep 28, 2022 0.70104 0.01048 1.52% 0.69056 0.70642 0.66941
Sep 27, 2022 0.69046 -0.01098 -1.57% 0.70144 0.72208 0.68048
Sep 26, 2022 0.70134 0.00579 0.83% 0.69555 0.70323 0.67929
Sep 25, 2022 0.69585 -0.00997 -1.41% 0.70582 0.71570 0.68817
Sep 24, 2022 0.70582 -0.01177 -1.64% 0.71759 0.72812 0.70338
Sep 23, 2022 0.71759 -0.00090 -0.13% 0.71849 0.73071 0.68657
Sep 22, 2022 0.70762 0.02993 4.42% 0.67769 0.72288 0.67740
Sep 21, 2022 0.67799 -0.02644 -3.75% 0.70443 0.73685 0.66752
Sep 20, 2022 0.70423 -0.01985 -2.74% 0.72408 0.73126 0.70153
Sep 19, 2022 0.72418 0.02140 3.05% 0.70278 0.72937 0.68513
Sep 18, 2022 0.70248 -0.04644 -6.20% 0.74892 0.75191 0.69540
Sep 17, 2022 0.74892 0.01068 1.45% 0.73824 0.75101 0.73076
Sep 16, 2022 0.73834 0.02095 2.92% 0.71739 0.74333 0.70947
Sep 15, 2022 0.71730 -0.02413 -3.25% 0.74143 0.74213 0.70602
Sep 14, 2022 0.74143 0.01181 1.62% 0.72962 0.74642 0.71894
Sep 13, 2022 0.72952 -0.06179 -7.81% 0.79131 0.79929 0.72632