DECK
Bán 259.58
Chênh lệch Chênh lệch1.41
Mua 260.99

Giao dịch Deckers Outdoor Corporation - biểu đồ giá DECK

Bán 259.58
Chênh lệch Chênh lệch1.41
Mua 260.99
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DECK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 259.58 -0.93 -0.36% 260.51 262.73 255.31
Jun 28, 2022 262.77 -4.50 -1.68% 267.27 273.30 261.32
Jun 27, 2022 268.06 -4.61 -1.69% 272.67 272.67 256.35
Jun 24, 2022 272.86 10.84 4.14% 262.02 274.75 262.01
Jun 23, 2022 260.37 5.19 2.03% 255.18 261.88 253.51
Jun 22, 2022 254.20 2.49 0.99% 251.71 258.39 250.94
Jun 21, 2022 257.59 1.00 0.39% 256.59 260.70 254.33
Jun 17, 2022 249.58 7.46 3.08% 242.12 252.50 242.12
Jun 16, 2022 241.27 -6.70 -2.70% 247.97 248.70 238.19
Jun 15, 2022 257.07 4.74 1.88% 252.33 259.95 250.66
Jun 14, 2022 251.25 1.95 0.78% 249.30 254.00 248.20
Jun 13, 2022 250.23 -8.95 -3.45% 259.18 262.02 248.99
Jun 10, 2022 269.52 0.87 0.32% 268.65 273.58 266.10
Jun 9, 2022 274.60 2.37 0.87% 272.23 276.90 271.39
Jun 8, 2022 275.41 6.10 2.27% 269.31 277.62 268.01
Jun 7, 2022 271.87 3.66 1.36% 268.21 275.69 265.00
Jun 6, 2022 274.55 1.90 0.70% 272.65 275.40 268.61
Jun 3, 2022 269.84 4.36 1.64% 265.48 270.72 262.93
Jun 2, 2022 272.13 11.30 4.33% 260.83 273.37 259.91
Jun 1, 2022 260.62 -7.83 -2.92% 268.45 270.98 259.63