DE
Bán 338.27
Chênh lệch Chênh lệch1.60
Mua 339.87

Giao dịch Deere - biểu đồ giá DE

Bán 338.27
Chênh lệch Chênh lệch1.60
Mua 339.87
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 338.27 0.18 0.05% 338.09 341.14 337.84
Sep 28, 2022 345.15 8.59 2.55% 336.56 347.46 336.09
Sep 27, 2022 335.22 -0.09 -0.03% 335.31 341.08 331.69
Sep 26, 2022 331.60 1.25 0.38% 330.35 338.23 329.91
Sep 23, 2022 333.61 -5.51 -1.62% 339.12 342.07 327.93
Sep 22, 2022 345.42 -5.06 -1.44% 350.48 353.42 345.29
Sep 21, 2022 349.23 -8.68 -2.43% 357.91 360.42 349.11
Sep 20, 2022 355.04 -3.77 -1.05% 358.81 359.28 351.93
Sep 19, 2022 362.10 13.08 3.75% 349.02 362.64 348.79
Sep 16, 2022 353.82 2.02 0.57% 351.80 354.96 348.54
Sep 15, 2022 357.94 -1.66 -0.46% 359.60 363.89 357.30
Sep 14, 2022 360.23 -3.26 -0.90% 363.49 364.39 356.91
Sep 13, 2022 362.47 -1.45 -0.40% 363.92 370.77 361.31
Sep 12, 2022 373.32 -0.12 -0.03% 373.44 375.02 369.21
Sep 9, 2022 371.48 0.73 0.20% 370.75 374.59 370.75
Sep 8, 2022 367.64 7.77 2.16% 359.87 369.77 359.87
Sep 7, 2022 365.34 7.98 2.23% 357.36 366.34 356.32
Sep 6, 2022 360.46 -1.73 -0.48% 362.19 364.00 354.68
Sep 2, 2022 361.47 -5.04 -1.38% 366.51 369.12 360.08
Sep 1, 2022 363.03 6.33 1.77% 356.70 364.23 356.53