DBK
Bán 9.375
Chênh lệch Chênh lệch0.070
Mua 9.445

Giao dịch Deutsche Bank AG - biểu đồ giá DBK

Bán 9.375
Chênh lệch Chênh lệch0.070
Mua 9.445
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DBK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 17, 2023 9.280 -0.315 -3.28% 9.595 9.795 9.100
Mar 16, 2023 9.470 -0.450 -4.54% 9.920 10.135 9.220
Mar 15, 2023 9.560 -0.880 -8.43% 10.440 10.595 9.550
Mar 14, 2023 10.535 0.510 5.09% 10.025 10.625 9.990
Mar 13, 2023 10.155 -0.560 -5.23% 10.715 10.715 9.805
Mar 10, 2023 10.650 -0.220 -2.02% 10.870 10.870 10.335
Mar 9, 2023 11.460 -0.150 -1.29% 11.610 11.615 11.430
Mar 8, 2023 11.615 0.150 1.31% 11.465 11.670 11.415
Mar 7, 2023 11.535 -0.140 -1.20% 11.675 11.750 11.525
Mar 6, 2023 11.705 0.030 0.26% 11.675 11.745 11.585
Mar 3, 2023 11.640 0.205 1.79% 11.435 11.650 11.420
Mar 2, 2023 11.400 0.030 0.26% 11.370 11.470 11.330
Mar 1, 2023 11.530 -0.235 -2.00% 11.765 11.805 11.495
Feb 28, 2023 11.775 0.310 2.70% 11.465 11.835 11.420
Feb 27, 2023 11.505 0.065 0.57% 11.440 11.620 11.440
Feb 24, 2023 11.300 -0.160 -1.40% 11.460 11.480 11.255
Feb 23, 2023 11.430 0.030 0.26% 11.400 11.490 11.345
Feb 22, 2023 11.385 -0.095 -0.83% 11.480 11.500 11.230
Feb 21, 2023 11.560 -0.050 -0.43% 11.610 11.640 11.410
Feb 20, 2023 11.595 -0.165 -1.40% 11.760 11.820 11.545