DBK
Bán 7.555
Chênh lệch Chênh lệch0.055
Mua 7.610

Giao dịch Deutsche Bank AG - biểu đồ giá DBK

Bán 7.555
Chênh lệch Chênh lệch0.055
Mua 7.610
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DBK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 7.555 -0.195 -2.52% 7.750 7.750 7.435
Sep 28, 2022 7.840 -0.285 -3.51% 8.125 8.125 7.450
Sep 27, 2022 8.125 -0.415 -4.86% 8.540 8.545 8.110
Sep 26, 2022 8.480 -0.025 -0.29% 8.505 8.620 8.415
Sep 23, 2022 8.605 -0.325 -3.64% 8.930 8.970 8.570
Sep 22, 2022 9.120 0.440 5.07% 8.680 9.290 8.625
Sep 21, 2022 8.810 -0.030 -0.34% 8.840 8.875 8.685
Sep 20, 2022 8.970 -0.200 -2.18% 9.170 9.245 8.940
Sep 19, 2022 9.065 0.070 0.78% 8.995 9.115 8.910
Sep 16, 2022 9.050 -0.055 -0.60% 9.105 9.115 8.945
Sep 15, 2022 9.190 0.120 1.32% 9.070 9.265 9.035
Sep 14, 2022 8.975 0.015 0.17% 8.960 9.115 8.885
Sep 13, 2022 9.005 -0.240 -2.60% 9.245 9.255 8.900
Sep 12, 2022 9.190 0.150 1.66% 9.040 9.245 9.035
Sep 9, 2022 8.895 0.190 2.18% 8.705 8.945 8.700
Sep 8, 2022 8.600 0.325 3.93% 8.275 8.685 8.245
Sep 7, 2022 8.175 -0.090 -1.09% 8.265 8.310 8.000
Sep 6, 2022 8.325 0.095 1.15% 8.230 8.410 8.190
Sep 5, 2022 8.150 -0.085 -1.03% 8.235 8.240 8.015
Sep 2, 2022 8.510 0.310 3.78% 8.200 8.550 8.150