DB1
Bán 158.55
Chênh lệch Chênh lệch0.85
Mua 159.40

Giao dịch Deutsche Boerse AG - biểu đồ giá DB1

Bán 158.55
Chênh lệch Chênh lệch0.85
Mua 159.40
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DB1 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 158.55 0.60 0.38% 157.95 158.60 156.85
Jun 29, 2022 158.95 1.00 0.63% 157.95 159.10 157.25
Jun 28, 2022 157.60 -0.65 -0.41% 158.25 159.55 157.50
Jun 27, 2022 158.70 1.10 0.70% 157.60 160.30 157.60
Jun 24, 2022 157.15 0.55 0.35% 156.60 158.35 156.05
Jun 23, 2022 156.30 1.05 0.68% 155.25 156.75 154.15
Jun 22, 2022 155.45 2.55 1.67% 152.90 155.60 152.10
Jun 21, 2022 154.15 -0.85 -0.55% 155.00 155.25 152.00
Jun 20, 2022 154.00 -0.45 -0.29% 154.45 154.70 151.40
Jun 17, 2022 154.05 -0.30 -0.19% 154.35 155.95 153.15
Jun 16, 2022 154.10 -0.15 -0.10% 154.25 155.55 152.95
Jun 15, 2022 154.05 0.45 0.29% 153.60 155.10 151.10
Jun 14, 2022 151.40 -1.05 -0.69% 152.45 154.45 151.20
Jun 13, 2022 149.85 -1.35 -0.89% 151.20 152.05 148.05
Jun 10, 2022 151.40 1.50 1.00% 149.90 152.40 147.70
Jun 9, 2022 149.70 -0.80 -0.53% 150.50 151.40 149.70
Jun 8, 2022 150.70 -1.75 -1.15% 152.45 152.95 149.90
Jun 7, 2022 153.70 -1.90 -1.22% 155.60 155.85 152.60
Jun 6, 2022 155.75 0.65 0.42% 155.10 157.00 154.10
Jun 3, 2022 155.00 -0.45 -0.29% 155.45 155.65 154.00