LHA
Bán 6.790
Chênh lệch Chênh lệch0.100
Mua 6.890

Giao dịch Deutsche Lufthansa AG - biểu đồ giá LHA

Bán 6.790
Chênh lệch Chênh lệch0.100
Mua 6.890
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LHA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 6.725 0.180 2.75% 6.545 6.730 6.435
May 24, 2022 6.485 -0.260 -3.85% 6.745 6.745 6.440
May 23, 2022 6.830 -0.065 -0.94% 6.895 6.945 6.755
May 20, 2022 6.790 -0.010 -0.15% 6.800 6.900 6.770
May 19, 2022 6.735 -0.005 -0.07% 6.740 6.815 6.655
May 18, 2022 6.805 -0.030 -0.44% 6.835 6.910 6.685
May 17, 2022 6.755 -0.035 -0.52% 6.790 6.855 6.680
May 16, 2022 6.670 -0.190 -2.77% 6.860 6.915 6.645
May 13, 2022 6.840 0.025 0.37% 6.815 6.845 6.695
May 12, 2022 6.725 0.000 0.00% 6.725 6.800 6.575
May 11, 2022 6.820 0.135 2.02% 6.685 6.935 6.665
May 10, 2022 6.615 -0.160 -2.36% 6.775 6.825 6.610
May 9, 2022 6.705 -0.120 -1.76% 6.825 7.045 6.700
May 6, 2022 6.840 0.040 0.59% 6.800 6.875 6.670
May 5, 2022 6.930 -0.230 -3.21% 7.160 7.370 6.795
May 4, 2022 7.065 -0.230 -3.15% 7.295 7.320 7.060
May 3, 2022 7.285 0.135 1.89% 7.150 7.305 7.060
May 2, 2022 7.080 0.025 0.35% 7.055 7.225 6.885
Apr 29, 2022 7.100 -0.060 -0.84% 7.160 7.180 6.975
Apr 28, 2022 7.085 -0.050 -0.70% 7.135 7.200 7.030