LHA
Bán 9.060
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 9.190

Giao dịch Deutsche Lufthansa AG - biểu đồ giá LHA

Bán 9.060
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 9.190
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LHA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 7, 2023 9.060 -0.025 -0.28% 9.085 9.125 9.000
Jun 6, 2023 9.055 0.015 0.17% 9.040 9.105 8.955
Jun 5, 2023 9.040 -0.205 -2.22% 9.245 9.255 8.990
Jun 2, 2023 9.230 0.095 1.04% 9.135 9.250 9.120
Jun 1, 2023 9.075 -0.055 -0.60% 9.130 9.225 9.010
May 31, 2023 9.090 -0.060 -0.66% 9.150 9.230 8.980
May 30, 2023 9.150 0.040 0.44% 9.110 9.250 9.050
May 29, 2023 9.110 -0.090 -0.98% 9.200 9.235 9.090
May 26, 2023 9.135 -0.070 -0.76% 9.205 9.255 9.100
May 25, 2023 9.205 0.070 0.77% 9.135 9.290 9.040
May 24, 2023 9.135 -0.190 -2.04% 9.325 9.330 9.080
May 23, 2023 9.425 -0.215 -2.23% 9.640 9.640 9.300
May 22, 2023 9.640 0.085 0.89% 9.555 9.705 9.555
May 19, 2023 9.550 -0.155 -1.60% 9.705 9.865 9.550
May 18, 2023 9.700 0.105 1.09% 9.595 9.800 9.580
May 17, 2023 9.515 0.320 3.48% 9.195 9.575 9.170
May 16, 2023 9.225 0.135 1.49% 9.090 9.230 9.090
May 15, 2023 9.095 -0.035 -0.38% 9.130 9.165 9.040
May 12, 2023 9.095 0.015 0.17% 9.080 9.160 9.045
May 11, 2023 9.080 -0.145 -1.57% 9.225 9.245 9.010