DPW
Bán 30.920
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 31.040

Giao dịch Deutsche Post AG - biểu đồ giá DPW

Bán 30.920
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 31.040
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DPW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 30.920 0.510 1.68% 30.410 31.120 30.410
Sep 29, 2022 30.360 -0.290 -0.95% 30.650 30.695 30.035
Sep 28, 2022 30.670 0.910 3.06% 29.760 30.730 29.605
Sep 27, 2022 30.310 0.110 0.36% 30.200 30.645 30.030
Sep 26, 2022 29.965 -0.080 -0.27% 30.045 30.285 29.745
Sep 23, 2022 30.020 -1.310 -4.18% 31.330 31.390 30.005
Sep 22, 2022 32.200 0.590 1.87% 31.610 32.225 31.340
Sep 21, 2022 32.415 0.335 1.04% 32.080 32.460 31.855
Sep 20, 2022 33.040 -0.580 -1.73% 33.620 34.045 32.915
Sep 19, 2022 33.575 0.125 0.37% 33.450 33.830 33.040
Sep 16, 2022 33.410 -0.410 -1.21% 33.820 34.100 32.965
Sep 15, 2022 35.740 -0.195 -0.54% 35.935 36.300 35.630
Sep 14, 2022 36.000 -0.510 -1.40% 36.510 36.750 35.790
Sep 13, 2022 36.770 -0.910 -2.42% 37.680 37.870 36.650
Sep 12, 2022 37.540 1.150 3.16% 36.390 37.700 36.390
Sep 9, 2022 36.370 1.050 2.97% 35.320 36.420 35.300
Sep 8, 2022 35.240 -0.490 -1.37% 35.730 35.810 34.650
Sep 7, 2022 35.625 0.200 0.56% 35.425 35.660 35.045
Sep 6, 2022 35.635 0.105 0.30% 35.530 36.030 35.220
Sep 5, 2022 35.565 0.360 1.02% 35.205 35.675 35.035