DTEd
Bán 19.045
Chênh lệch Chênh lệch0.105
Mua 19.150

Giao dịch Deutsche Telekom AG - biểu đồ giá DTEd

Bán 19.045
Chênh lệch Chênh lệch0.105
Mua 19.150
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DTEd lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 19.045 0.185 0.98% 18.860 19.045 18.770
May 26, 2022 18.885 0.140 0.75% 18.745 18.895 18.690
May 25, 2022 18.765 0.220 1.19% 18.545 18.770 18.490
May 24, 2022 18.550 0.200 1.09% 18.350 18.560 18.280
May 23, 2022 18.390 0.065 0.35% 18.325 18.405 18.240
May 20, 2022 18.240 0.150 0.83% 18.090 18.245 18.065
May 19, 2022 17.980 0.105 0.59% 17.875 18.030 17.725
May 18, 2022 18.055 0.075 0.42% 17.980 18.165 17.970
May 17, 2022 18.060 -0.035 -0.19% 18.095 18.150 17.945
May 16, 2022 18.010 -0.355 -1.93% 18.365 18.435 17.835
May 13, 2022 18.320 0.500 2.81% 17.820 18.320 17.705
May 12, 2022 17.880 0.520 3.00% 17.360 17.980 17.335
May 11, 2022 17.415 0.095 0.55% 17.320 17.490 17.220
May 10, 2022 17.230 0.055 0.32% 17.175 17.365 17.100
May 9, 2022 17.120 -0.085 -0.49% 17.205 17.340 17.100
May 6, 2022 17.295 -0.235 -1.34% 17.530 17.570 17.230
May 5, 2022 17.525 -0.160 -0.90% 17.685 17.745 17.450
May 4, 2022 17.475 0.115 0.66% 17.360 17.580 17.310
May 3, 2022 17.290 0.085 0.49% 17.205 17.420 17.160
May 2, 2022 17.190 -0.175 -1.01% 17.365 17.520 17.185