DTEd
Bán 17.625
Chênh lệch Chênh lệch0.095
Mua 17.720

Giao dịch Deutsche Telekom AG - biểu đồ giá DTEd

Bán 17.625
Chênh lệch Chênh lệch0.095
Mua 17.720
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DTEd lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 17.625 -0.075 -0.42% 17.700 17.720 17.585
Sep 29, 2022 17.545 -0.205 -1.15% 17.750 17.765 17.415
Sep 28, 2022 17.800 0.055 0.31% 17.745 17.835 17.460
Sep 27, 2022 17.800 -0.160 -0.89% 17.960 18.000 17.780
Sep 26, 2022 17.830 -0.350 -1.93% 18.180 18.245 17.770
Sep 23, 2022 18.250 -0.310 -1.67% 18.560 18.600 18.210
Sep 22, 2022 18.760 0.180 0.97% 18.580 18.795 18.495
Sep 21, 2022 18.620 0.015 0.08% 18.605 18.755 18.580
Sep 20, 2022 18.660 -0.230 -1.22% 18.890 19.065 18.640
Sep 19, 2022 18.940 0.205 1.09% 18.735 19.065 18.590
Sep 16, 2022 18.840 -0.175 -0.92% 19.015 19.085 18.820
Sep 15, 2022 19.080 -0.035 -0.18% 19.115 19.255 18.995
Sep 14, 2022 18.990 -0.160 -0.84% 19.150 19.240 18.885
Sep 13, 2022 19.200 -0.165 -0.85% 19.365 19.545 19.150
Sep 12, 2022 19.345 -0.090 -0.46% 19.435 19.540 19.250
Sep 9, 2022 19.450 0.495 2.61% 18.955 19.560 18.940
Sep 8, 2022 18.755 -0.125 -0.66% 18.880 18.965 18.545
Sep 7, 2022 18.870 0.135 0.72% 18.735 18.910 18.655
Sep 6, 2022 18.790 -0.120 -0.63% 18.910 18.945 18.715
Sep 5, 2022 18.850 0.115 0.61% 18.735 18.885 18.610