DWNI
Bán 18.600
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 18.720

Giao dịch Deutsche Wohnen AG - biểu đồ giá DWNI

Bán 18.600
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 18.720
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DWNI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 18.435 -0.120 -0.65% 18.555 18.895 18.425
Sep 23, 2022 18.800 -0.135 -0.71% 18.935 19.095 18.275
Sep 22, 2022 19.475 -0.075 -0.38% 19.550 19.600 18.930
Sep 21, 2022 19.950 -0.010 -0.05% 19.960 20.190 19.630
Sep 20, 2022 20.160 -0.485 -2.35% 20.645 20.665 19.895
Sep 19, 2022 20.735 0.160 0.78% 20.575 20.905 20.460
Sep 16, 2022 20.595 0.485 2.41% 20.110 20.795 20.090
Sep 15, 2022 20.510 0.090 0.44% 20.420 20.695 20.000
Sep 14, 2022 20.625 -0.820 -3.82% 21.445 21.585 20.370
Sep 13, 2022 21.665 -1.100 -4.83% 22.765 22.855 21.605
Sep 12, 2022 22.775 0.510 2.29% 22.265 22.895 22.245
Sep 9, 2022 22.215 0.080 0.36% 22.135 22.395 22.025
Sep 8, 2022 22.225 -0.680 -2.97% 22.905 23.120 22.045
Sep 7, 2022 22.985 0.080 0.35% 22.905 23.180 22.835
Sep 6, 2022 22.985 0.430 1.91% 22.555 23.210 22.525
Sep 5, 2022 22.575 -0.030 -0.13% 22.605 22.825 22.475
Sep 2, 2022 22.745 0.420 1.88% 22.325 22.805 21.955
Sep 1, 2022 22.175 -0.060 -0.27% 22.235 22.315 21.995
Aug 31, 2022 22.635 0.160 0.71% 22.475 22.825 21.995
Aug 30, 2022 22.385 0.010 0.04% 22.375 22.735 22.075