DVN
Bán 63.49
Chênh lệch Chênh lệch0.60
Mua 64.09

Giao dịch Devon Energy - biểu đồ giá DVN

Bán 63.49
Chênh lệch Chênh lệch0.60
Mua 64.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DVN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 63.97 0.26 0.41% 63.71 65.15 62.93
Dec 6, 2022 63.84 -1.32 -2.03% 65.16 66.93 63.33
Dec 5, 2022 66.24 -3.07 -4.43% 69.31 70.08 65.52
Dec 2, 2022 68.15 1.32 1.98% 66.83 69.14 66.83
Dec 1, 2022 67.94 -1.27 -1.83% 69.21 69.80 67.70
Nov 30, 2022 68.18 -0.12 -0.18% 68.30 68.53 66.58
Nov 29, 2022 67.21 -0.19 -0.28% 67.40 67.82 66.22
Nov 28, 2022 66.23 0.96 1.47% 65.27 67.54 64.88
Nov 25, 2022 67.97 0.36 0.53% 67.61 68.78 67.60
Nov 23, 2022 67.49 0.57 0.85% 66.92 68.01 66.40
Nov 22, 2022 68.25 0.38 0.56% 67.87 70.11 67.23
Nov 21, 2022 66.85 -0.36 -0.54% 67.21 67.74 64.72
Nov 18, 2022 69.29 0.60 0.87% 68.69 69.53 67.27
Nov 17, 2022 70.64 1.50 2.17% 69.14 70.70 68.24
Nov 16, 2022 71.01 -0.82 -1.14% 71.83 72.70 70.59
Nov 15, 2022 73.29 1.92 2.69% 71.37 73.64 71.11
Nov 14, 2022 71.16 0.08 0.11% 71.08 72.61 70.79
Nov 11, 2022 71.46 1.58 2.26% 69.88 72.66 69.88
Nov 10, 2022 68.61 0.80 1.18% 67.81 69.40 66.51
Nov 9, 2022 66.45 -3.61 -5.15% 70.06 70.36 66.42