DXCM
Bán 75.32
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 75.51

Giao dịch DexCom, Inc. - biểu đồ giá DXCM

Bán 75.32
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 75.51
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DXCM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 75.32 0.88 1.18% 74.44 75.59 72.26
Jun 28, 2022 74.62 -2.08 -2.71% 76.70 78.51 74.38
Jun 27, 2022 76.49 -0.84 -1.09% 77.33 77.80 75.45
Jun 24, 2022 77.59 1.51 1.98% 76.08 77.64 74.99
Jun 23, 2022 75.09 2.87 3.97% 72.22 75.48 71.78
Jun 22, 2022 71.44 1.95 2.81% 69.49 72.54 69.49
Jun 21, 2022 70.35 0.14 0.20% 70.21 71.58 69.44
Jun 17, 2022 68.70 0.76 1.12% 67.94 70.18 67.66
Jun 16, 2022 67.92 -0.22 -0.32% 68.14 69.98 67.03
Jun 15, 2022 71.34 1.31 1.87% 70.03 73.22 69.40
Jun 14, 2022 69.23 1.63 2.41% 67.60 69.89 66.86
Jun 13, 2022 67.94 -2.30 -3.27% 70.24 71.35 67.47
Jun 10, 2022 73.44 0.87 1.20% 72.57 73.58 72.19
Jun 9, 2022 74.00 -0.05 -0.07% 74.05 76.10 73.93
Jun 8, 2022 76.35 -0.38 -0.50% 76.73 77.56 76.04
Jun 7, 2022 77.00 3.83 5.23% 73.17 77.30 73.16
Jun 6, 2022 73.96 -1.33 -1.77% 75.29 75.29 72.45
Jun 3, 2022 73.14 -3.17 -4.15% 76.31 76.59 72.83
Jun 2, 2022 77.89 6.70 9.41% 71.19 78.16 70.11
Jun 1, 2022 70.85 -3.84 -5.14% 74.69 75.23 69.59