DLG
Bán 67.27
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 67.63

Giao dịch Dialog Semiconductor PLC - biểu đồ giá DLG

Bán 67.27
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 67.63
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DLG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 3, 2021 67.27 0.00 0.00% 67.27 67.27 67.27
Aug 30, 2021 67.27 0.02 0.03% 67.25 67.29 67.13
Aug 27, 2021 67.25 0.02 0.03% 67.23 67.29 66.73
Aug 26, 2021 67.21 0.02 0.03% 67.19 67.21 67.09
Aug 25, 2021 67.19 0.00 0.00% 67.19 67.21 66.73
Aug 24, 2021 67.19 0.02 0.03% 67.17 67.21 66.73
Aug 23, 2021 67.17 0.00 0.00% 67.17 67.19 66.73
Aug 20, 2021 67.17 0.00 0.00% 67.17 67.19 67.15
Aug 19, 2021 67.17 0.02 0.03% 67.15 68.15 66.91
Aug 18, 2021 67.15 0.00 0.00% 67.15 67.19 66.91
Aug 17, 2021 67.15 0.04 0.06% 67.11 67.15 66.87
Aug 16, 2021 67.09 2.63 4.08% 64.46 67.33 64.14
Aug 13, 2021 64.48 -0.28 -0.43% 64.76 64.76 64.32
Aug 12, 2021 64.60 0.06 0.09% 64.54 64.70 64.44
Aug 11, 2021 64.56 0.06 0.09% 64.50 64.82 64.50
Aug 10, 2021 64.72 -0.02 -0.03% 64.74 64.90 64.58
Aug 9, 2021 64.74 0.04 0.06% 64.70 64.78 64.44
Aug 6, 2021 64.56 0.42 0.65% 64.14 64.58 64.04
Aug 5, 2021 64.28 0.34 0.53% 63.94 64.58 63.78
Aug 4, 2021 64.06 -0.80 -1.23% 64.86 65.30 64.02