FANG
Bán 128.48
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 129.07

Giao dịch Diamondback Energy, Inc. - biểu đồ giá FANG

Bán 128.48
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 129.07
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FANG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 128.48 -4.78 -3.59% 133.26 134.03 128.46
Sep 20, 2022 130.44 0.80 0.62% 129.64 131.51 127.07
Sep 19, 2022 130.56 4.22 3.34% 126.34 132.26 126.34
Sep 16, 2022 132.32 0.31 0.23% 132.01 132.66 128.44
Sep 15, 2022 134.35 -1.40 -1.03% 135.75 137.90 133.98
Sep 14, 2022 139.88 3.31 2.42% 136.57 140.82 136.14
Sep 13, 2022 134.42 -0.88 -0.65% 135.30 139.96 133.87
Sep 12, 2022 137.09 -0.31 -0.23% 137.40 139.40 135.92
Sep 9, 2022 134.73 0.09 0.07% 134.64 136.15 133.65
Sep 8, 2022 131.91 0.53 0.40% 131.38 132.30 129.67
Sep 7, 2022 131.29 1.54 1.19% 129.75 132.37 128.74
Sep 6, 2022 133.70 -2.11 -1.55% 135.81 136.65 132.28
Sep 2, 2022 133.50 -0.75 -0.56% 134.25 135.69 131.88
Sep 1, 2022 130.02 0.29 0.22% 129.73 130.96 127.50
Aug 31, 2022 132.98 2.97 2.28% 130.01 135.59 128.93
Aug 30, 2022 133.73 -1.42 -1.05% 135.15 135.65 131.09
Aug 29, 2022 138.94 6.18 4.66% 132.76 141.46 132.36
Aug 26, 2022 133.61 -1.68 -1.24% 135.29 137.24 133.13
Aug 25, 2022 135.94 -1.38 -1.00% 137.32 137.56 133.89
Aug 24, 2022 136.32 2.10 1.56% 134.22 137.69 134.08