DIAm
Bán 124.00
Chênh lệch Chênh lệch0.70
Mua 124.70

Giao dịch Diasorin SPA - biểu đồ giá DIAm

Bán 124.00
Chênh lệch Chênh lệch0.70
Mua 124.70
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DIAm lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 124.00 0.00 0.00% 124.00 124.70 122.96
Jun 29, 2022 124.50 -1.20 -0.95% 125.70 125.90 122.66
Jun 28, 2022 126.25 -1.05 -0.82% 127.30 127.74 125.05
Jun 27, 2022 127.44 0.10 0.08% 127.34 128.09 125.15
Jun 24, 2022 127.64 3.79 3.06% 123.85 128.89 122.41
Jun 23, 2022 124.45 7.88 6.76% 116.57 125.95 115.07
Jun 22, 2022 117.17 0.30 0.26% 116.87 118.17 113.73
Jun 21, 2022 117.17 1.05 0.90% 116.12 117.82 116.02
Jun 20, 2022 116.62 -3.34 -2.78% 119.96 119.96 115.77
Jun 17, 2022 119.51 5.28 4.62% 114.23 119.86 114.23
Jun 16, 2022 114.43 -0.29 -0.25% 114.72 115.52 112.28
Jun 15, 2022 116.22 3.69 3.28% 112.53 117.27 112.38
Jun 14, 2022 111.73 -3.29 -2.86% 115.02 115.07 111.73
Jun 13, 2022 115.17 0.50 0.44% 114.67 117.17 114.18
Jun 10, 2022 116.12 -2.84 -2.39% 118.96 119.36 115.97
Jun 9, 2022 119.41 -2.70 -2.21% 122.11 122.11 118.37
Jun 8, 2022 122.16 -0.15 -0.12% 122.31 122.76 120.66
Jun 7, 2022 121.91 0.80 0.66% 121.11 122.41 119.26
Jun 6, 2022 122.01 -0.45 -0.37% 122.46 123.25 121.16
Jun 3, 2022 120.66 -3.64 -2.93% 124.30 125.65 120.56