DLR
Bán 141.31
Chênh lệch Chênh lệch0.58
Mua 141.89

Giao dịch Digital Realty Trust - biểu đồ giá DLR

Bán 141.31
Chênh lệch Chênh lệch0.58
Mua 141.89
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DLR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 136.50 -1.50 -1.09% 138.00 139.75 136.26
May 25, 2022 137.55 2.43 1.80% 135.12 137.99 134.53
May 24, 2022 136.33 3.76 2.84% 132.57 136.49 131.72
May 23, 2022 133.24 0.98 0.74% 132.26 133.33 130.48
May 20, 2022 130.81 2.91 2.28% 127.90 131.31 127.07
May 19, 2022 127.36 3.28 2.64% 124.08 129.01 124.07
May 18, 2022 125.05 -2.21 -1.74% 127.26 128.27 124.52
May 17, 2022 128.39 -0.74 -0.57% 129.13 129.28 126.94
May 16, 2022 128.00 -2.17 -1.67% 130.17 131.20 127.84
May 13, 2022 130.71 2.42 1.89% 128.29 131.43 126.40
May 12, 2022 126.77 0.61 0.48% 126.16 126.98 124.79
May 11, 2022 126.73 -0.09 -0.07% 126.82 130.00 126.58
May 10, 2022 126.31 -7.44 -5.56% 133.75 135.06 124.86
May 9, 2022 133.12 -5.91 -4.25% 139.03 139.41 132.46
May 6, 2022 140.72 1.11 0.80% 139.61 141.54 138.39
May 5, 2022 141.05 -1.32 -0.93% 142.37 144.53 139.79
May 4, 2022 144.35 3.63 2.58% 140.72 144.67 139.75
May 3, 2022 141.85 0.74 0.52% 141.11 143.71 139.95
May 2, 2022 141.02 -4.24 -2.92% 145.26 145.90 137.93
Apr 29, 2022 145.65 -4.75 -3.16% 150.40 152.24 144.87